Často kladené otázky

A) Operátor

Co mám udělat, než se přihlásím do aplikace mluvii jako operátor?

Vypněte všechny aplikace a programy, které používají vaši webkameru (např. Skype). Ujistěte se, že máte zapnutý zvuk a nastavenou přiměřenou hlasitost. Vždy používejte prohlížeč Google Chrome.

Jak vložím poznámku k již proběhlému sezení?

Na hlavním panelu klikněte na ikonu Sezení a vyberte konkrétní sezení, ke kterému chcete připojit poznámku. V otevřeném okně v pravé části obrazovky se přesuňte na poslední záložku “Poznámky”. Sem napíšete svou poznámku a tu uložíte pomocí tlačítka “Uložit”.

Jak můžu nahrát soubory do své knihovny souborů?

Přihlaste se jako operátor a klikněte na ikonu Profil ve spodní částí hlavní lišty. Zde vyberte požadovanou položku v seznamu Tenantů (v některých případech je tu zobrazena více než jedna) a následně klikněte na tlačítko “Soubory”. Pokračujte kliknutím na tlačítko “Přidat”. To vám umožní vložit nahraný soubor, pojmenovat ho a umístit v souborové struktuře. Pro přidání YouTube videa vložte jeho adresu do příslušného řádku. Aby se daný soubor nebo video nahrálo, je třeba stisknout tlačítko “Uložit”. Ikonkou koše soubor smažete.

Jak nastavit zobrazení fotky operátora namísto loga společnosti po přijetí chatu?

Ve spodní části hlavního panelu jako operátor kliknete na ikonu Profil a následně zvolíte konkrétní položku Tenant. Zde klikněte na tlačítko Vybrat a vložte fotografii daného operátora. Operaci potvrďte tlačítkem “Uložit”. V případě, že fotografie nebude zvolena, zobrazí se místo ní logo společnosti.

B) Administrátor

Co mám dělat, když se k operátorovi nedostávají příchozí požadavky?

Tato situace úzce souvisí s routingem. Daný operátor s největší pravděpodobností není členem skupiny, která je v nastavení definována jako cílová skupina pro odbavení požadavků. Další příčinou může být nevhodné nastavení podmínek, které znemožní spojení klienta s operátorem.

V okně chatu mi zmizel název společnosti. Jak to řešit?

Název společnosti se nastavuje v nastavení balíčku na záložce chat, kde se nachází položka Typ nadpisu. Zde je nutné z nabídky zvolit buď Základní (tedy název společnosti), nebo možnost Vlastní a do nově zobrazeného okna vyplnit nadpis pro daný jazyk (Angličtina, Čeština a jiné). Pro každý jazyk můžete mít nastavený jiný název společnosti v nadpisu. Nezapomeňte každou úpravu potvrdit tlačítkem “Uložit”.

Příchozí chat nezvoní ve frontě všem operátorům, co mám dělat?

V nastavení skupiny je pravděpodobně vybrána možnost přiřazování Postupně podle operátora (přiřazuje se na nejméně vytíženého operátora), opakem je směrování Na celou skupinu.

Operátor nevidí náhled příchozího chatu. Jak můžu tento problém odstranit?

Přesuňte se do Nastavení kliknutím na odpovídající ikonu na hlavním panelu a pokračujte kliknutím na položku “Aplikace”, kde ze zobrazené nabídky vyberete položku “Expertní nastavení”. U položky “Náhled čekajícího hosta” z vedlejší nabídky vyberete možnost “Povolen” a změnu potvrdíte tlačítkem “Uložit”.

Co mám dělat, když operátor nevidí sekci Návštěvníci?

V horní části hlavního panelu klikněte na ikonu Uživatelé, vyberte zmíněného operátora a konkrétní tenant, ke kterému je přiřazen. Následně v části “Oprávnění” zaškrtněte položku “Zobrazit návštěvníky”. Změnu nezapomeňte potvrdit tlačítkem “Uložit”.

Může operátor nahlédnout pouze do svých sezení, souborů a šablon?

Ano, je to možné. Daný operátor má v Nastavení přidělené pouze oprávnění Operátora (není zároveň správcem společnosti nebo tenant admin).

C) Audio/Video

Jsem připraven na online komunikaci přes WebRTC?

Test můžete provést na https://test.webrtc.org/ nejčastěji v rámci prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox, ale i Opera. Před zahájením testu v prohlížeči povolte přístup ke všem médiím. Pokud test proběhne bez problémů, jste připraveni využívat všech funkcí aplikace mluvii.

Co mám dělat, když mě zákazník při videohovoru nevidí?

Ujistěte se, že máte vypnuté všechny aplikace a webové stránky, které využívají vaši webkameru (např. Skype nebo jiná komunikační řešení). Zkontrolujte, že nejste připojeni k restriktivní síti (např. firemní síť, která má specifická omezení a nastavení). Pokud jste na restriktivní síti , která zakazuje přenos videa, zákazník vás neuvidí.

Co mám dělat v případě, kdy během videohovoru nevidím zákazníka?

Ujistěte se, že má klient zapojenou (a příp. nainstalovanou) kameru a že v aplikaci mluvii kameru zapnul. Je také možné, že klient zakázal prohlížeči používat audio/video zařízení. Klient se také může nacházet za restriktivní sítí, která nedovoluje průchod dat (např. firemní síť).
Aplikace mluvii je založena na technologii WebRTC, kterou nepodporují všechny prohlížeče (např. Internet Explorer).

Zákazník mě během sezení neslyší. Jak můžu tento problém řešit?

Zkontrolujte, že jako operátor máte zapnutý a funkční mikrofon, že je v prohlížeči povoleno užívání audio zařízení a že máte zvuk zapnutý přímo v aplikaci. Ujistěte se také, že průchodu dat nebrání restriktivní síť.
Na straně klienta se ujistěte, že má klient funkční a správně nastavené reproduktory (např. ztlumení, ztlumení pro konkrétní prohlížeče apod.).

Co mám dělat, když neslyším zákazníka?

Ujistěte se, že klient má mikrofon, je zapnutý a v počítači správně nainstalovaný a že klient v prohlížeči nezakázal mikrofon. V případě, že mikrofon zakázal, může být jednoduchým řešením navázání nového spojení s operátorem (prohlížeč by se měl při každém novém spojení s klientem klienta zeptat na povolení audio/video zařízení).

Nefunguje mi sdílení plochy. Jak vyřeším tento problém?

Operátor musí být přihlášen z prohlížeče Google Chrome. Ujistěte se, že máte nainstalovaný plugin aplikace mluvii.
Sdílení plochy klienta je možné pouze pokud klient užívá prohlížeče Chrome nebo Firefox. V případě Chromu je nutné, aby si klient před sdílením nainstaloval plugin mluvii, k čemuž by ho měla aplikace sama vyzvat.

Jak funguje sdílení souborů prostřednictvím QR kódu?

Prostřednictvím QR kódu může zákazník nahrát soubory do aplikace mluvii, pokud ho k tomu operátor vyzve. Zákazník musí mít ve svém smartphonu nainstalovanou aplikaci pro snímání QR kódů (ta je k dostání v příslušném obchodě - např. Google Play nebo App Store). Poté spustí aplikaci a načte příslušný kód. Aplikace zákazníka vyzve k pořízení snímku nebo k výběru souboru z telefonu. Pak už stačí jen počkat na nahrání souboru a soubor je nasdílen na plochu aplikace.

Proč se soubory načítají tak dlouho?

Doba načítání souborů je závislá na jejich formátu, velikosti a také na kvalitě vašeho a zákazníkova připojení. Nejlepším řešením je počkat.

Co mám dělat, když po zahájení Pozvánky operátorova kamera nefunguje a v nastavení aplikace má operátor kameru povolenou?

Jakmile se ujistíte, že kamera operátora je v systémovém nastavení povolena, zkontrolujte dále i nastavení uložená v dalších SW utilitách (platí pro OS Windows). Např. v případě, že používáte PC nebo notebook značky Lenovo, můžete mít nainstalovanou aplikaci Lenovo Solution Center. I zde je třeba zkontrolovat stav kamery a pokud je zakázaná, tak ji povolit.

Jaká je spotřeba dat u audiovizuálních hovorů?

S verzí 2.30 jsme výrazně snížili spotřebu mobilních dat u audiovizuálních hovorů.

Přenos videa v kvalitě 720p 30fps:

Starý přenos (do verze 2.29)

Spotřeba dat: 5,0 - 6,0 Mbps co je 37,5 - 45 MB za minutu videa.

Nový přenos (od verze 2.30)

Spotřeba dat: 1,0 - 2,0 Mbps co je 7,5 - 15 MB za minutu videa.

results matching ""

    No results matching ""