Apple Business Chat

Apple Business Chat je dalším z komunikačních kanálů, které můžete obsluhovat v rámci mluvii. Pokud sekci nevidíte a chtěli byste Apple Business Chat využívat, obraťte se na svého obchodního zástupce nebo nám napište přes chat na našem webu.

Apple Business Chat sezení jsou znázorněna vlastní ikonkou a operátoři je odbavují ve stejném rozhraní, podobně jako chatová sezení.

Klient i operátor si mohou zasílat textové zprávy a speciální Hero Cards. Je možné si prostřednictvím chatu zasílat také soubory, jejichž náhledy nebo alespoň jejich typ operátor vidí přímo v chatu. Video a zvukové soubory je možné rovněž přehrát přímo v mluvii.

Soubory zaslané v průběhu sezení jsou v mluvii uloženy mezi Soubory sezení a je možné se k nim dostat i po skončení sezení.

Rozsah podporovaných souborů může být omezen v případě, že se rozhodnete některé typy souborů blokovat napříč platformou mluvii.

Operátor má možnost stejně jako u chatových sezení využívat Adresář kontaktů, má k dispozici historii dosavadní komunikace a může na závěr zadat výsledek sezení s poznámkou.

Kromě toho je možné v rámci sezení používat dostupné šablony a tagy. Probíhající sezení je možné rovněž přesměrovat na jiného operátora či skupinu operátorů.

results matching ""

    No results matching ""