Videohovor

Videochat je dalším typem interakce klienta s operátorem. Zde se dozvíte:

Základní informace

Funkce videohovor umožňuje mezi operátorem a klientem zahájit komunikaci pomocí audio a video zařízení. Funkce je dostupná pouze v případě, že má operátor aktivní maximálně jednu konverzaci.

V případě vstupu klienta přes tlačítko Videohovor, CallBack či Pozvánku, je tato funkce automaticky zapnutá. V základním nastavení vidí klient operátora a klient i operátor se navzájem slyší.

Po zahájení videohovoru aplikace vyzve klienta, ať povolí přístup prohlížeče k audiovizuálním zařízením. Protože klient často neví, kde má v prohlížeči povolit přístup ke kameře a mikrofonu, přidali jsme přímo do operátorského prostředí informaci o stavu těchto služeb. Okamžitý přehled tak získá nejen operátor, ale i klient bude informován o tom, že prohlížeč nemá přístup k jeho audiovizuálním zařízením.

Během hovoru má klient i operátor možnost zapnout/vypnout zvuk i video, případně obrazovku s videem naopak zvětšit. Operátor může pořídit screenshot obrazovky klienta - ten se uloží do souborů sezení (záložka Sdílet). Během videohovoru lze využívat všech ostatních funkcí aktivního chatu.

Videohovor lze kdykoliv ukončit ze strany operátora i klienta a v sezení pokračovat bez něj.


Povýšení chatu na videohovor

V případě vstupu klienta přes chatovací tlačítko je možné funkci zapnout v záložce Volat. Po kliknutí na tlačítko Volat se v levém sloupci objeví výstup z kamery a ovládací tlačítka. Lze vypnout / zapnout zvuk či video a případně obrazovku zvětšit na celou plochu obrazovky. Po stisknutí tlačítka Volat se v chatu klienta objeví výzva k zahájení videohovoru. Tu lze přijmout nebo odmítnout.


Nastavení oprávnění v Google Chrome

Pro zajištění dobrého uživatelského zážitku v průběhu Audio/Video hovoru je vhodné pro doménu mluvii.com na straně operátora povolit následující oprávnění:

 • přístup ke kameře (pro přenos obrazu)
 • přístup k mikrofonu (pro přenos zvuku)
 • povolení oznámení (pro zobrazení notifikaci o nových zprávách od klienta)
 • povolení zvukových notifikací (automatické přehrávání obrazu bez nutnosti manuálního klikání na zobrazenou ikonu "Play", tzv. Auto-Play policy)

Na straně klienta je vhodné získat povolení:

 • přístup ke kameře (pro přenos obrazu)
 • přístup k mikrofonu (pro přenos zvuku)

Pro přístup k oprávněním v prohlížeči Google Chrome klikněte na ikonku "zámečku" vedle URL adresy a zde klikněte na volbu "Nastavení webu".


Nastavení A/V zařízení včetně rozlišení videa

Operátor má možnost během A/V hovoru měnit kvalitu obrazu (rozlišení videa) a může zvolit i konkrétní A/V zařízení, které má být použito. K tomu slouží ikonka "ozubeného kola", která se zobrazuje v operátorské konzoli, konkrétně v levém horním rohu. Operátor si volí konkrétní mikrofon, sluchátka/reproduktory a v neposlední řadě i kameru a požadové rozlišení videa.

Pro rozlišení videa jsou k dispozici 3 možnosti:

 • výchozí nastavení znamená nativní rozlišení kamery, bez toho, aniž by aplikace specifikovala jaké rozlišení chce. Záleží na hardwaru, nainstalovaných řadičích a případném dalším softwaru, který s kamerou manipuluje (např. různé aplikace od výrobce zařízení).
 • vysoké rozlišení představuje 720p
 • nízké rozlišení představuje 360p

Toto nastavení ovlivňuje vstupní data ze zařízení, které aplikace dále zpracovává a je ideální. Zařízení nemusí dané rozlišení podporovat. V tom případě se použije nejbližší možné rozlišení zařízením podporované.

Pro videohovory aplikace využívá technologii WebRTC. Tato technologie sleduje nejen kvalitu připojení účastníků hovoru, ale i výpočetní výkon odesílatele AV a na základě toho určuje míru komprimace videa a jeho konečné rozlišení.

results matching ""

  No results matching ""