IP Telefonie

Bez hlasových služeb by omnichannel nebyl úplný. VOIP technologii proto můžete v mluvii obsluhovat stejně snadno jako chatovou nebo e-mailovou komunikaci v jednotném uživatelském rozhraní. IP telefonie mluvii slouží pro odbavování příchozích i odchozích hovorů a na jejím rozšiřování a zdokonalování stále pracujeme.

Příchozí i odchozí hovory naleznete v sekci Operátor. Funkce je zobrazena ikonou telefonního sluchátka, které mění barvu ze zelené na šedou podle dostupnosti kanálu.

IP telefonie patří mezi vypínatelné funkcionality, a proto je třeba v případě zájmu kontaktovat svého obchodního zástupce, nebo nám poslat e-mail na adresu helpdesk@mluvii.com s žádostí o aktivaci.

Příchozí hovor

Příchozí hovor se operátorovi zobrazí v jednotné frontě vedle postranního panelu s menu. Tento hovor operátor přijme stejně jako příchozí chat kliknutím na tlačítko Přijmout, které se zobrazí po najetí myši na příchozí hovor. Příchozí hovor je označen ikonou telefonního sluchátka.

Přesměrování hovoru

Příchozí hovor je možné stejně jako jakékoliv jiné kanály přesměrovat na jiného operátora. Přesměrování je možné provést kliknutím na tlačítko přesměrovat v pravém horním rohu operátorova okna. Přesměrování je možné provést jak na jednotlivého operátora tak i na celou skupinu. V rámci přesměrování je rovněž možné napsat poznámku pro cílového operátora, aby věděl důvod přesměrování hovoru.

Odchozí hovor

Odchozí hovor zahájí operátor kliknutím na tlačítko telefonu v horním panelu operátorské konzole. Následně se zobrazí uprostřed obrazovky panel s číselníkem, do kterého zadá telefonní číslo a číslo vytočí zeleným tlačítkem pod číselníkem.

V průběhu vytáčení hovoru je možné si zapnout/vypnout hlasovou notifikaci indikující vyzvánění. Panel s číselníkem uzavřete tlačítkem esc v pravém horním rohu.

Telefonní hovory

Během telefonního hovoru má operátor možnost využít možnosti Adresáře kontaktů a hovor připojit k existujícímu záznamu v Adresáři kontaktů nebo založit nový. Zároveň je operátorovi k dispozici záložka Historie, kde je schopen najít veškerou historii vztaženou k danému záznamu z Adresáře kontaktů a například si tak přečíst, jaké požadavky sde zákazníkem řešili jeho kolegové v minulosti.

Stejně jako u chatové komunikace je možné využít tagů, parametrů a výsledků sezení pro lepší klasifikaci sezení. Zároveň je možné hovor přepojit na jiného operátora či skupinu operátorů nebo zablokovat volajícího (ban).

Narozdíl od textové komunikace, kde můžete obsluhovat najednou více sezení, je u telefonních hovorů možné obsluhovat vždy jen 1 hovor (nezáleží na tom, zda jde o příchozí či odchozí). Telefonní hovor je považován za exkluzivní sezení podobně jako např. pozvánka nebo videohovor.

Aby mohl operátor obsluhovat telefonní hovory, musí mít od správce společnosti v mluvii přidělené oprávnění pro komunikační kanál Telefon. Kromě oprávnění je nutné mít také přidělenou telefonní linku založenou v telefonní ústředně zákazníka.

Pozn.: Připravenost pro uskutečnění hovoru (příchozího či odchozího) indikuje zeleně podbarvené sluchátko v horním panelu operátorské konzole. Pokud máte sluchátko šedé, nejste schopni žádný hovor zahájit ani přijmout.

Není nutné využívat softwarový telefon (tzv. softphone) třetích stran, protože mluvii pro přenos hlasu využívá WebRTC technologii, která je implementována ve většině internetových prohlížečů. Popis nastavení telefonní linky v prostředí mluvii naleznete v sekci pro administrátory.

results matching ""

    No results matching ""