Kampaně

Kampaně jsou nedílnou součástí telefonie a označují proces navolávání většího objemu zákazníků, kteří splňují určité předem definované parametry.

Při obsluze kampaňových volání operátorem jsou na operátora v závislosti na nastaveném routingu automaticky směrované odchozí (kampaňové) hovory, které se zobrazují v sekci Operátor. Operátor tato kampaňová volání najde ve sloupci “Čekající”, kde se objevují ostatní typy sezení a jsou označena ikonkou (megafonu).

Stejně jako u ostatních typů sezení je možné zobrazit si jeho náhled. Aplikace podporuje dva typy kampaní: náhledové (preview) a prediktivní (predictive). Obsluha obou typů je ze strany operátorů velmi podobná, ale přeci jen se liší.

Náhledové (preview) kampaně

Po přijetí sezení operátorem se spouští časový odpočet, tzv. BCW (Before Call Work), po jehož skončení je automaticky vytočené jedno z telefonních čísel obsažené v rámci kampaně. Pokud operátor nechce čekat na vytočení hovoru, může hovor zahájit ještě před doběhnutím odpočtu BCW.

Prediktivní (predictive) kampaně

Zde operátor na časový odpočet (BCW) nenarazí. Je to způsobeno tím, že prediktivní kampaňová volání musí být nejprve přijata klientem, aby mohla být nasměrována na operátora. Operátor přijme čekající kampaňové volání a má jistotu, že hovor byl klientem již přijatý a nemusí tak na klienta čekat.

Jakmile je kampaňový hovor aktivní (platí pro náhledové i prediktivní kampaně), operátor má k dispozici standardní možnosti (editace informací o klientovi, přidávání tagů, vyplnění poznámky k sezení a výsledku hovoru). Po ukončení nastavené ACW (After Call Work) doby je operátorovi přiřazen další hovor. Kampaně naleznete v samostatné sekci v hlavním bočním panelu pod ikonou “megafonu”.

Kampaně patří mezi vypínatelné funkcionality, a proto se v případě zájmu obraťte na svého obchodníka nebo nám napište přes chat na našem webu.

results matching ""

    No results matching ""