WebChat

WebChat umožňuje posílat textové zprávy nebo emotikony mezi operátorem a klientem. Klient může také prostřednictvím WebChatu zaslat operátorovi soubor ze svého počítače nebo mobilního zařízení. K využití funkcí WebChatu slouží ikonky vedle pole pro psaní zpráv. Kombinací znaku # a zkratky šablony můžete jednoduše vložit požadovanou zprávu přímo do WebChatu. O nastavení zkratek se více dozvíte v sekci pro administrátory.

V případě potřeby může operátor chat rozšířit tažením nebo poklepáním na tlačítko umístěné uprostřed levého okraje chatu.

Vedle běžných zpráv obsahuje WebChat i systémové zprávy pro přehlednost o stavu konverzace (např. při připojení operátora či ukončení sezení).


Podpora formátování textu v chatu

WebChat Facebook WhatsApp Apple VKontakte
Velikost textu x x x x
Tučně x x x
Kurzíva x x x
Podtržení x x x x
Číslování x x x x
Odrážky x x x x
Odřádkování x x

results matching ""

    No results matching ""