Profil

Sekci profil, kterou naleznete v pravém horním rohu obrazovky, použijete na denní bázi mimo jiné v momentě, kdy chcete změnit svůj stav z Online na Pryč a opačně. Aktuální stav operátora je zobrazen bez nutnosti do sekce vstupovat. Zároveň ji použijete pro nastavení přihlašovacích údajů či reset hesla.

Vedle ikony je uvedeno jméno přihlášeného operátora a stav, ve kterém se aktuálně nachází. Buď je operátor ve stavu online, nebo ve stavu Pryč. Stav Pryč může být doplněný o jeden z dostupných důvodů nepřítomnosti (typ pauzy). Důvody nepřítomnosti má možnost nastavit administrátor.

Operátor má po rozkliknutí sekce Profil možnost zkontrolovat, kolik času strávil v rámci jednotlivých druhů pauz. Je schopný rozeznat v nabídce, která pauza je placená a která nikoli. Zároveň pozná, kolik času mu zbývá do vyčerpání časové dotace u konkrétní pauzy (zelené podbarvení), či o kolik tento čas přesáhnul (červené podbarvení).

Pauza, u níž časovou dotaci vyčerpal, se zneaktivní a její případné manuální nastavení je možné pouze pro administrátora v sekci Operátoři. O každé automatické změně typu pauzy (po vyčerpání časové dotace) je operátor upozorněn notifikací, která se zobrazí v pravé části obrazovky.


Nastavení profilu

Pro úpravu nastavení uživatelského účtu (profilu) klikněte na ikonu Nastavení v postranním menu (ozubené kolo) a následně rozklikněte podsekci "Můj Profil".

Nastavení profilu je rozděleno do dvou částí. V první „Upravit profil” se vám otevře automaticky a můžete si v ní upravit své základní a přihlašovací údaje, případně změnit heslo.

V případě, že je operátor aktivní ve více tenantech, zobrazí se mu druhá část „Tenant”, kde si může vždy pro daný tenant nastavit své jméno / přezdívku, pozici a případně fotografii, kterou uvidí klienti během konverzace namísto loga společnosti.

Pokud má operátor oprávnění pro emaily, může si zde nastavit i svůj e-mailový podpis.

results matching ""

    No results matching ""