Pracovní plocha

Pracovní plocha operátora obsahuje všechny funkce pro práci s klienty. Ještě před zahájením konverzace můžete měnit stav operátora, nastavit si notifikace, nebo poslat pozvánku ke konverzaci.

Stav operátora

Stav operátora slouží jako vyjádření přípravenosti operátora přijímat nové klienty. Přihlášení operátora je v základním nastavení ve stavu „Online“. Tento stav může operátor kdykoliv změnit na „Pryč“ kliknutím na ikonu Profil ve spodní části postranní lišty. Zde má možnost vybrat stav Pryč bez důvodu, a nebo konkrétní typ pauzy (oběd, osobní apod.).

Stejným způsobem je možné stav změnit zpět na „Online“.

Pozvánka

Pozvánky slouží k přímému spojení operátora s klientem. Pro toto spojení je třeba vygenerovat kód Pozvánky. Ten pak musí klient zadat do pole Pozvánky nastaveného administrátorem na webových stránkách společnosti. Alternativně lze použít URL adresu Pozvánky. Poté stačí, aby klient tuto adresu navštívil stejně jako jakýkoliv jiný web. Pozvánky jsou unikátní a časově neomezené, platí ale pouze pro jedno použití.

Výjimkou jsou pozvánky generované přes REST API, které je možné použít opakovaně. Zároveň je občas užitečné některé URL linky zneplatnit, aby je nebylo možné nadále použít pro spojení s operátorem. Bližší informace najdete v části REST API v sekci Pro IT specialisty.

Notifikace

Aplikace umožňuje nastavit upozornění na nově příchozí klienty či zprávy od nich v případě, že okno aplikace není aktivní (tzn. operátor má přepnuto na jinou záložku prohlížeče nebo má okno minimalizované). Nastavit lze zvuková upozornění a notifikace prohlížeče při vstupu nového klienta do fronty či při nové zprávě od klienta v aktivní konverzaci.

results matching ""

    No results matching ""