Klávesové zkratky

Pro rychlejší práci s aplikací mluvii je možné užívat sadu klávesových zkratek. Některé zkratky jsou dostupné pouze v aktivní konverzaci.

OBECNÉ
Alt + M Otevřít / Zavřít menu se stavem operátora
Alt + H Otevřít / Zavřít přehled klávesových zkratek v aplikaci
Alt + I Otevřít / Zavřít panel Pozvánky
Alt + ↑ Předchozí chat
Alt + ↓ Další chat
SEZENÍ
Alt + 1 Klient
Alt + 2 Video hovor
Alt + 3 Sdílení
Alt + 4 Šablony
Alt + 5 Prohlížeč
Alt + B Zablokování klienta
Alt + R Přesměrování klienta
Alt + E Ukončení sezení
CHAT
Alt + C Fokus chatu
Alt + X Šablony
Enter Poslat zprávu
Shift Enter Nový řádek
SYSTÉM
Esc Opustit
Enter Poslat

results matching ""

    No results matching ""