E-maily

E-maily jsou vypínatelná funkce mluvii. Pokud sekci nevidíte a chtěli byste maily využívat, obraťte se na svého obchodníka nebo nám napište přes chat na našem webu.

E-mailový klient umožňuje připojit vaši schránku či schránky a spravovat tak příchozí i odchozí poštu v jednotném prostředí. To pro vás znamená větší přehlednost a možnosti ve správě či prioritizaci příchozích požadavků. Navíc operátoři mají všechny požadavky v jednotné frontě, což zvyšuje efektivitu jejich práce.

Nastavení schránky

V sekci Nastavení vyberte kanál E-mail. Pomocí tlačítka Přidat vytvořte novou e-mailovou schránku. Zadejte její jméno/název, e-mailovou adresu, přiřaďte routing a zadejte hodnotu SLA. Následně je třeba vybrat datum, od kterého budou stahovány e-maily do aplikace.

Pomocí zaškrtávacích polí můžete operátorům povolit, případně zakázat zobrazení následujících funkcí:

 • Náhled vlákna - umožňuje operátorům zobrazit náhled e-mailu ještě před tím, než jej přijmou.
 • Vrácení vlákna - zobrazuje operátorům tlačítko pro vracení přijatých e-mailů.
 • Tlačítko Ignorovat - zobrazuje operátorům tlačítko pro ignoraci zprávy (obvykle používáno pro spam nebo zprávy, na které už se neodpovídá).

Dále je nutné vyplnit protokoly IMAP/POP3 a SMTP. V záložce IMAP/POP3 vyberte protokol, vyplňte název serveru, číslo portu, případně zvolte SSL a doplňte e-mail, který chcete připojit. Pro ověření zadejte jeho heslo a použijte tlačítko Zkontrolovat. Tyto informace vyplňte také u záložky SMTP, kde navíc můžete potvrdit autentizaci.

Po uložení je možné e-mailovou schránku editovat a případně deaktivovat pomocí přepínače v sekci E-mailové schránky.

Pozn.: Je možné nastavit prioritizaci rozřazování e-mailových požadavků v rámci skupiny. Jak na to najdete v sekci Skupiny. Pro prioritizaci e-mailů doporučujeme nastavovat zvláštní skupinu - je to přehlednější pro nastavení a odbavování e-mailů.


Napojení Office 365 schránky

Pokud napojujete do mluvii Office 365 schránku, nezapomeňte se řídit těmito kroky

 • Pokud chcete připojít office 365 schránku, musíte nejdříve připojit Microsoft identitu, pomocí které se bude systém autentizovat.

 • Na hlavní záložce "Obecné" do pole E-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu (existující sdílenou schránku v rámci Azure Active Directory):

 • Na další záložce "Připojení" kromě vybrané existující Microsoft identity použijte pro
  • IMAP uživatelské jméno ke sdílené e-mailové schránce
  • SMTP uživatelské jméno k microsoft identitě


Routing e-mailů

V sekci Nastavení máte možnost zvolit, podle jakých pravidel budou e-mail přesměrovávány na cílové skupiny operátorů. V podmínkách routingu si můžete zvolit, jestli chcete routovat e-mailové zprávy podle odesílatele, předmětu a/nebo těla zprávy.


SLA e-mailů

Pokud chcete přehledně hlídat expiraci jednotlivých e-mailových zpráv, navštivte sekci Nastavení -> E-maily -> E-mailové schránky. V obecném nastavení na úrovni schránky si pak můžete zvolit délku SLA jednotlivých zpráv v jednotkách hodin.

Tato změna se výrazně projeví i u operátorů. V jednotné frontě e-mailů budou e-maily s blížící se expirací SLA barevně zvýrazněny. Řádek e-mailové zprávy, které do expirace zbývá méně než hodina, bude zbarven žlutě. Pokud je hodnota překročena, změní se barva na červenou. Na konci řádku e-mailové zprávy lze také sledovat, kolik času zbývá do vypršení SLA, případně před jakou dobou e-mail expiroval.

results matching ""

  No results matching ""