Editor call script formulářů

Do editoru Formulářů se dostanete cestou přes Nastavení -> Formuláře. Nastavení formulářů mohou provádět uživatelé s minimálním oprávněním Tenant admin. Po vstupu do sekce uvidíte čtyři základní nastavení formulářů; GDPR formulář, Offline formulář, Vstupní formulář, Výstupní formulář a Call script formulář. Kliknutím na ikonu Kopírovat se dostanete k úpravám základního rozložení vybraného formuláře. Můžete si ale sestavit i svůj vlastní.

Vytvoření nového formuláře

Pro vytvoření nového call skript formuláře klikněte na tlačítko Přidat a vyberte typ formuláře. V poli Vyberte z můžete zkopírovat stávající formulář vaší společnosti. Následně formulář pojmenujte a klikněte na tlačítko Vytvořit. Zobrazí se nový panel, ve kterém si vyberete, jestli chcete nový formulář vytvořit pomocí Editoru. V levém horním rohu můžete změnit název formuláře.

Editor

Nejprve se podíváme do Editoru formulářů. Klikněte na tlačítko Přidat a vyberte jeden z typů polí, ze kterých můžete formulář skládat.

Typy polí formuláře:

Text

Klasické textové pole podporující rich text formát. Můžete měnit velikost, styl a řádkování písma nebo přidávat odrážky a hyperlinky.

Pole

Nejprve pojmenujte typ pole klikem na ikonu tužky. Poté si zvolíte jednu z pěti funkcí, které může pole mít:

  • textový řádek - řádek pro vložení kratšího text, například jména a příjmení.

  • textové pole - pole pro vkládání a editování delšího textu. Kliknutím na Náhled si můžete ihned prohlédnout změny, které ve formuláři děláte. Například můžete upravit velikost textového pole posunutém pravého spodního rohu.

  • e-mail - pole pro vložení e-mailové adresy kontroluje formát adresy.

  • číslo - pole, které povoluje pouze vpisování číslovek

  • telefon - pole pro vložení telefonního čísla. Kontroluje standardní formát telefonního čísla.

V pravém rohu Pole nakonec přiřadíte parametr, neboli proměnnou. Vybrat si můžete z přednastavených parametrů, nebo přidat vlastní.

Až budete s úpravami hotovi, klikněte na tlačítko Uložit.

Seznam

Další možností je vložení Seznamu. Seznam nejprve pojmenujte a přiřaďte mu parametr. Můžete si vybrat ze dvou typů seznamů; radio button nebo rozbalovací seznam. Možnosti do seznamu přidáte kliknutím na tlačítko +. V náhledu pak můžete kontrolovat své úpravy ještě před uložením formuláře. Seznam lze, stejně jako Pole, udělat povinným.

Jak přiřadit formulář k balíčku

Vytvořili jste nový call script formulář a je na čase uvést ho do života. Formulář nastavíte ke konkrétní kampani následující cestou: Nastavení -> Balíčky -> Chat -> Formuláře chatu, kde podle názvu vyberete daný formulář a nastavení uložíte.

results matching ""

    No results matching ""