Výstupní formulář

Do editoru Formulářů se dostanete cestou přes Nastavení -> Formuláře. Nastavení formulářů mohou provádět uživatelé s minimálním oprávněním Tenant admin. Po vstupu sekce uvidíte čtyři typy formulářů; GDPR formulář, Offline formulář, Vstupní formulář a Výstupní formulář. Kliknutím na ikonu Kopírovat se dostanete k úpravám základního rozložení vybraného formuláře. Můžete si ale sestavit i svůj vlastní.

Vytvoření nového formuláře

Pro vytvoření nového formuláře klikněte na tlačítko Přidat a vyberte typ formuláře. V poli Vyberte z můžete zkopírovat stávající formulář vaší společnosti. Následně formulář pojmenujte a klikněte na tlačítko Vytvořit. Zobrazí se nový panel, ve kterém si vyberete, jestli chcete nový formulář vytvořit pomocí Editoru nebo vložit přes iframe. V levém horním rohu můžete změnit název formuláře, v opačném rohu zase změnit jeho základní nastavení jazyka. Můžete také jednoduše kopírovat nastavení formuláře do jiné jazykové mutace.

Tip: Jazyk formuláře v chatu se řídí podle jazyka, který má klient nastaven v prohlížeči. Kromě základního jazyka (např. čeština), doporučujeme nastavit ještě cizí jazyk, nejlépe angličtinu.

Modelová situace by pak vypadala následovně: Vaše společnost má nastavený formulář v českém a anglickém jazyce. Klient s německou lokalizací prohlížeče vstoupí do chatu, a protože váš formulář nemá nastavenou jazykovou mutaci v němčině, zobrazí se formulář v anglickém jazyce.

Editor

Nejprve se podíváme do Editoru formulářů. Klikněte na tlačítko Přidat a vyberte jeden ze čtyř typů polí, ze kterých můžete formulář skládat.

Typy polí formuláře:

Text

Klasické textové pole podporující rich text formát. Můžete měnit velikost, styl a řádkování písma nebo přidávat odrážky a hyperlinky.

Hodnocení

Dále si můžete vybrat jednu ze čtyř forem hodnocení sezení. Vizualizaci vybraného hodnocení můžete kontrolovat v náhledu chatu na pravé straně. Vybrat můžete:

  • Palce,

  • Hvězdičky,

  • Smajlíky,

  • NPS.

Jakmile vyberete a uložíte jednu z možností hodnocené, zbylé tři ze seznamu zmizí.

V případě, že se rozhodnete pro variantu NPS (Net Promoter Score), při hodnocení používána škála 0 - 10 namísto standardní stupnice 1 - 5.

Zpětná vazba

Do výstupního formuláře můžete také vložit pole zpětné vazby pro klienta. Velikost pole si může každý uživatel nastavit podle svých potřeb posunutím pravého spodního rohu.

Přepis

Poslední typ pole, který můžete do výstupního formuláře vložit je Přepis. Toto pole umožní zákazníkovi nechat si poslat textový přepis konverzace do e-mailu. E-mailová adresa klienta je automaticky předvyplněna, pokud ji dříve uvedl ve vstupním formuláři chatu.

Iframe

Chcete použít vlastní výstupní formuláře v chatu mluvii? Při vytváření nového formuláře klikněte na záložku Iframe a do pole URL vložte zdrojovou adresu vlastního formuláře.

Jak přiřadit formulář k balíčku

Vytvořili jste nový formulář a je na čase uvést ho do života. Formulář nastavíte do chatu na úrovni balíčku následující cestou: Nastavení -> Balíčky -> Chat -> Formuláře chatu, kde podle názvu vyberete daný výstupní formulář a nastavení uložíte.

results matching ""

    No results matching ""