Formuláře

V této sekci najdete návod, jak editovat vstupní, výstupní, offline, call-script tak, aby co nejlépe sloužily potřebám vaší společnosti. Jak přidat formuláře k WebChat balíčku zjistíte níže na této stránce

Nově do této sekce od verze 2.87 řadíme i speciální druh formulářů, tedy již dobře známé Hero Cards (využitelné v chatu s klientem).

Do editoru Formulářů se dostanete cestou přes Nastavení -> Formuláře. Nastavení formulářů mohou provádět uživatelé s minimálním oprávněním Tenant admin.

Po vstupu do sekce uvidíte jednotlivý typy formulářů. Kliknutím na ikonu Kopírovat se dostanete k úpravám základního rozložení vybraného formuláře. Můžete si ale sestavit i svůj vlastní.


Výchozí a vlastní formuláře

V následující tabulce můžete vidět možnosti využití jednotlivých komponent napříč jednotlivými druhy formulářů - vstupní, výstupní, offline, call-script.

Komponenta Vstupní Výstupní Offline Call script
Text
Obrázek
Video
Pole
Seznam
Autentizační tlačítka x x x
GDPR x x x
Hodnocení x x x
Zpětná vazba x x x
Přepis x x x
Nahrání souboru x x x


Vytvoření nového formuláře

Pro vytvoření nového formuláře klikněte na tlačítko Přidat. Nejprve zvolte jméno formuláře a vyberte jeho typ. Následně můžete zvolit v poli Vytvořeno z již existující formulář. Poslední věcí, kterou je třeba zvolit, při vytváření nového formuláře je jeho umístění v adresáři (v případě, kdy nezvolíte umístění v adresáři bude formulář přidán do výchozí složky - Všechny formuláře.). Pak stačí již kliknout na tlačítko Vytvořit.

Zobrazí se nový panel s editací formuláře. Během editace formuláře můžete změnit název, umístění a typ (editor/Iframe) formuláře. Dále je pak možno přepínat jednotlivé jazykové mutace pro formulář.


Tip: Jazyk formuláře v chatu se řídí podle jazyka, který má klient nastaven v prohlížeči. Kromě základního jazyka (např. čeština), doporučujeme nastavit ještě cizí jazyk, nejlépe angličtinu (defaultní hodnota).

Modelová situace by pak vypadala následovně: Vaše společnost má nastavený formulář v českém a anglickém jazyce. Klient s německou lokalizací prohlížeče vstoupí do chatu, a protože váš formulář nemá nastavenou jazykovou mutaci v němčině, zobrazí se formulář v anglickém jazyce.


Iframe

Chcete použít vlastní formuláře v chatu mluvii? Při vytváření nového formuláře klikněte na záložku Iframe a do pole URL vložte zdrojovou adresu vlastního formuláře. Využít ji můžete u všech druhů formulářů: vstupní, výstupní, offline a call script.


Editor formulářů

Nejprve se podíváme do Editoru formulářů. Klikněte na tlačítko Přidat a vyberte jeden ze čtyř typů polí, ze kterých můžete formulář skládat.

Typy polí formuláře:

Text

Klasické textové pole podporující rich text formát. Můžete měnit velikost, styl a řádkování písma nebo přidávat odrážky a hyperlinky.


Pole

Nejprve pojmenujte typ pole klikem na ikonu tužky. Poté si zvolíte jeden z 5 typů, které může pole mít:

 • textový řádek - řádek pro vložení kratšího text, například jména a příjmení.

 • textové pole - pole pro vkládání a editování delšího textu. Kliknutím na Náhled si můžete ihned prohlédnout změny, které ve formuláři děláte. Například můžete upravit velikost textového pole posunutém pravého spodního rohu.

 • e-mail - pole pro vložení e-mailové adresy kontroluje formát adresy.

 • číslo - pole, které povoluje pouze vpisování číslovek.

 • telefon - pole pro vložení telefonního čísla. Kontroluje standardní formát telefonního čísla.

V pravém rohu Pole nakonec přiřadíte parametr. Vybrat si můžete z přednastavených parametrů, nebo přidat vlastní.

Pole můžete také označit jako Povinné. Pokud se klientovi ve formuláři zobrazí povinné pole, nemůže potvrdit odeslání formuláře bez jeho vyplnění. Až budete s úpravami hotovi, klikněte na tlačítko Uložit.


Seznam

Další možností je vložení Seznamu. Seznam nejprve pojmenujte a přiřaďte mu parametr. Můžete si vybrat ze dvou typů seznamů: radio button nebo rozbalovací seznam. Možnosti do seznamu přidáte kliknutím na tlačítko +. V náhledu pak můžete kontrolovat své úpravy ještě před uložením formuláře. Výběr hodnoty ze seznamu lze, stejně jako u Pole, stanovit povinným.


GDPR

Posledním typem pole je GDPR, které slouží k udělení souhlasu klienta. Pole obsahuje zaškrtávací políčko a přednastavenou textaci. Text souhlasu můžete kdykoliv upravit v sekci GDPR. Pole GDPR je vždy povinné.


Hodnocení

Ve výstupním formuláři si můžete vybrat jednu ze čtyř forem hodnocení sezení. Vizualizaci vybraného hodnocení můžete kontrolovat v náhledu chatu na pravé straně. Vybrat můžete:

 • Palce,

 • Hvězdičky,

 • Smajlíky,

 • NPS (Net Promoter Score) - při hodnocení používána škála 0 - 10 namísto standardní stupnice 1 - 5.

Jakmile vyberete a uložíte jednu z možností hodnocení, zbylé tři ze seznamu zmizí.


Zpětná vazba

Do výstupního formuláře můžete také vložit pole zpětné vazby pro klienta. Velikost pole si může každý uživatel nastavit podle svých potřeb posunutím pravého spodního rohu komponenty.


Přepis

Poslední typ pole, který můžete do výstupního formuláře vložit je Přepis. Toto pole umožní klientovi nechat si poslat textový přepis konverzace do e-mailu. E-mailová adresa klienta je automaticky předvyplněna, pokud ji dříve uvedl ve vstupním formuláři chatu.


Tip: Pořadí polí ve formuláři můžete kdykoli změnit jejich přetažením. Pozici změníte tak, že chytíte pole v levém horním rohu a pohybem myší libovolně přetáhnete.


Jak přiřadit formulář k WebChat balíčku

Vytvořili jste nový formulář a je na čase uvést ho do života. Formulář nastavíte do chatu na úrovni balíčku následující cestou: Nastavení -> WebChat -> Vyberete WebChat balíček -> Chat -> Formuláře chatu, kde podle názvu vyberete daný vstupní, výstupní či offline formulář. Nezapomeňte si nastavení uložit.Hero Cards

Pod názvem Hero Cards se skrývají interaktivní formuláře, nabízející nové možnosti propojení zákaznické péče a prodeje a také pokročilé práce se strukturovanými daty a pokročilým reportingem. Hero Cards jsou jednou z prémiových funkcí mluvii, a v administraci je tak najdete jen v případě, že licence vaší společnosti tuto funkci zahrnují.


Chcete vyzkoušet Hero Cards? Rádi vám ukážeme, jak Hero Cards používat co nejlépe. Obraťte se na svého obchodního zástupce nebo nám napište přes chat na našem webu.


Do editoru Hero Cards se dostanete přes Nastavení -> Formuláře. Nastavení formulářů mohou provádět uživatelé s minimálním oprávněním Tenant admin.

Komponenta WebChat Apple Messages for Business
Text x
Obrázek x
Video x
Pole x
Seznam x
Potvrzovací tlačítko x
Autentizační tlačítka x
Výběr času
Katalog
Rychlá odpověď
Žádost o platbu x

Na Herocards můžete narazit i v případě komunikačního kanálu WhatsApp. Herocards typu WhatsApp narozdíl od ostatních herocards není možné editovat. Jejich obsah a podoba je definována mimo platformu mluvii. Více informací naleznete zde.


Jak vytvořit novou Hero Card

Pro vytvoření nové Hero Card klikněte na tlačítko Přidat. Nejprve zvolte jméno formuláře (v tomto případě tedy Hero Card). Dále vyberte typ (Hero Card) a zvolte kanál, pro který bude Hero karta používána (WebChat nebo Apple). Následně můžete zvolit v poli Vytvořeno z již existující Hero kartu. Poslední věcí, kterou je třeba zvolit, při vytváření nové Hero Card je její umístění v adresáři (v případě, kdy nezvolíte umístění v adresáři bude formulář přidán do výchozí složky - Všechny formuláře.). Pak stačí již kliknout na tlačítko Vytvořit.


Tip: Jazyk Hero Cards se řídí podle jazyku, který má klient nastaven v prohlížeči (případně na zařízení). Kromě základního jazyka (např. čeština), doporučujeme nastavit ještě cizí jazyk, nejlépe angličtinu (deafultní hodnota).

Tip: Nabídka Hero Card v operátorském rozhraní se zobrazí dle jazyka klientova prohlížeče. Jazyk Hero Card ale může operátor kdykoli přepnout. Více informací najdete v sekci Hero Cards pro operátory.


Editace Hero Cards

Nejprve se podíváme do Editoru Hero Cards. Klikněte na tlačítko Přidat a vyberte jedno z nabízených typů polí, ze kterých můžete Hero Cards skládat. Pozor při tvorbě Hero Cards pro zařízení Apple (při využití v souvislosti s Apple Messages for Business), kde je možno do každé Hero Cards použít pouze jednu komponentu.


Typy komponent Hero Card:

Text

Klasické textové pole podporující rich text formát. Můžete měnit jeho velikost, styl a řádkování písma nebo přidávat odrážky a hyperlinky.


Obrázek

Pokud se rozhodnete pro použití obrázku, je potřeba jej nejdříve nahrát v rámci souborů. Pro výběr obrázku klikněte do prostoru se symbolem obrázku a v otevřeném okně vyberte konkrétní soubor. Můžete také vyplnit URL, díky kterému poslouží obrázek k přesměrování klienta např. na váš web.


Video

Podobně jako u obrázku stejným způsobem přidáte také video, které jste předtím nahráli do souborů tenantu.


Pole

Nejprve pojmenujte typ pole klikem na ikonu tužky. Poté si zvolíte jednu z pěti funkcí, které může pole mít:

 • Textový řádek - řádek pro vložení kratšího textu, například jména a příjmení.

 • Textové pole - pole pro vkládání a editování delšího textu. Kliknutím na Náhled si můžete ihned prohlédnout změny, které ve formuláři děláte. Například můžete upravit velikost textového pole posunutím pravého spodního rohu.

 • E-mail - pole pro vložení e-mailové adresy kontroluje formu adresy.

 • Číslo - pole, které povoluje pouze psaní číslovek.

 • Telefon - pole pro vložení telefonního čísla. Kontroluje standardní formát telefonního čísla.

V pravém rohu Pole nakonec přiřadíte parametr, neboli proměnnou. Vybrat si můžete z přednastavených parametrů, nebo přidat vlastní.

Pole můžete také označit jako Povinné. Pokud se klientovi ve formuláři zobrazí povinné pole, nemůže potvrdit odeslání formuláře bez jeho vyplnění. Až budete s úpravami hotovi, nezapomeňte si změny Uložit.


Seznam

Další možností je vložení Seznamu. Seznam nejprve pojmenujte a přiřaďte mu parametr. Můžete si vybrat ze dvou typů seznamů; radio button nebo rozbalovací seznam. Možnosti do seznamu přidáváte kliknutím na tlačítko +. V náhledu pak můžete kontrolovat své úpravy ještě před uložením formuláře. Seznam lze, stejně jako Pole, udělat povinným.


Potvrzovací tlačítka

Potvrzovací tlačítka se vždy zobrazují na konci Hero Card. Vloží se automaticky v případě, že v editoru Hero Card použijete komponentu Pole nebo Seznam. Pokud jste do Hero Card vložili jen Textové pole, potvrzovací tlačítka se automaticky nepřidají, ale můžete je vložit manuálně. Tlačítka slouží k záznamu potvrzení, nebo odmítnutí informací či nabídky v Hero Card.


Autentizační tlačítka

Tuto komponentu můžete použít jako alternativní možnost, jak identifikovat klienta pomocí Facebook či Google účtu. Použití komponenty můžete vynutit výběrem checkboxu "povinné pole".


Výběr času

Komponenta Výběr času umožňuje klientovi vybrat jeden z nabízených časů/dat (např. pro účel sjednání schůzky). Tyto časy do konkrétní Hero Card doplňuje vždy operátor před odesláním Hero Card. Nezapomeňte na výběr parametru, který poslouží pro uložení možnosti vybrané klientem.


Katalog

Díky funkce katalogu můžete dát klientovi vybrat například mezi dvěma (či více) produkty. Klient si pak jednoduše kliknutím na jeden produkt vybere možnost a následně potvrdí.


Rychlá odpověď

Tuto komponentu můžete použít v případech, kdy chcete aby vám klient vybral a potvrdil jednu z možností. Jak v případech použití u WebChatu, tak i u Hero Cards pro Apple zařízení můžeme klientovi dát na výběr až z 5 možností.


Tip: Identifikační Hero Card je vhodné použít jako alternativu k povinnému vstupnímu formuláři. Nemusíte mít nutně nastavený povinný vstupní formulář a namísto něj využijete identifikační hero Card ve správný moment, kdy potřebujete od klienta získat identifikační údaje.

results matching ""

  No results matching ""