Hero cards

Vítejte v sekci Hero cards. Pod tímto názvem se skrývají interaktivní formuláře, nabízející nové možnosti propojení zákaznické péče a prodeje a také pokročilé práce se strukturovanými daty a pokročilým reportingem. Hero cards jsou jednou z prémiových funkcí mluvii, a v administraci je tak najdete jen v případě, že licence vaší společnosti tuto funkci zahrnují.

Chcete vyzkoušet Hero cards? Rádi vám ukážeme, jak Hero cards používat co nejlépe. Napište nám na sales@mluvii.com.

Nastavení Hero cards

K nastavení a správě Hero cards se dostanete v Nastavení administrace pod sekcí Podklady. Nastavení Hero cards mohou provádět uživatelé s oprávněním Tenant admin a výše.

Jak vytvořit novou Hero card

Pro vytvoření nové Hero card klikněte na tlačítko Přidat. Vyplňte její název a klikněte na tlačítko Vytvořit. Pokud už Hero cards používáte, můžete je jednoduše duplikovat nebo využít jako šablonu pro tvorbu nové.

V levém horním rohu můžete změnit název Hero card, v opačném rohu zase změnit její základní nastavení jazyka. Pokud byla Hero card vytvořena i v jiném jazyce, můžete mezi nimi jednoduše přepínat výběrem jiného jazyka. Můžete také jednoduše kopírovat nastavení Hero card dojiné jazykové mutace. Jakmile budete hotovi, klikněte na tlačítko Přidat a zvolte jeden ze čtyř typů polí, ze kterých můžete Hero card sestavit.

Tip: Nabídka Hero card v operátorském rozhraní se zobrazí dle jazyka klientova prohlížeče. Jazyk Hero card ale může operátor kdykoli přepnout. Více informací najdete v sekci Hero cards pro operátory.

Typy polí Hero card:

Text

Klasické textové pole podporující rich text formát. Můžete měnit jeho velikost, styl a řádkování písma nebo přidávat odrážky a hyperlinky.

Pole

Nejprve pojmenujte typ pole klikem na ikonu tužky. Poté si zvolíte jednu z pěti funkcí, které může pole mít:

  • Textový řádek - řádek pro vložení kratšího textu, například jména a příjmení.

  • Textové pole - pole pro vkládání a editování delšího textu. Kliknutím na Náhled si můžete ihned prohlédnout změny, které ve formuláři děláte. Například můžete upravit velikost textového pole posunutím pravého spodního rohu.

  • E-mail - pole pro vložení e-mailové adresy kontroluje formu adresy.

  • Číslo - pole, které povoluje pouze psaní číslovek.

  • Telefon - pole pro vložení telefonního čísla. Kontroluje standardní formát telefonního čísla.

V pravém rohu Pole nakonec přiřadíte parametr, neboli proměnnou. Vybrat si můžete z přednastavených parametrů, nebo přidat vlastní.

Pole můžete také označit jako Povinné. Pokud se klientovi ve formuláři zobrazí povinné pole, nemůže potvrdit odeslání formuláře bez jeho vyplnění. Až budete s úpravami hotovi, klikněte na tlačítko Uložit.

Seznam

Další možností je vložení Seznamu. Seznam nejprve pojmenujte a přiřaďte mu parametr. Můžete si vybrat ze dvou typů seznamů; radio button nebo rozbalovací seznam. Možnosti do seznamu přidáváte kliknutím na tlačítko +. V náhledu pak můžete kontrolovat své úpravy ještě před uložením formuláře. Seznam lze, stejně jako Pole, udělat povinným.

Potvrzovací tlačítka

Potvrzovací tlačítka se vždy zobrazují na konci Hero card. Vloží se automaticky v případě, že v editoru Hero card použijete Pole nebo Seznam. Pokud jste do Hero card vložili jen Textové pole, potvrzovací tlačítka se automaticky nepřidají, ale můžete je vložit manuálně. Tlačítka slouží k záznamu potvrzení nebo odmítnutí informací či nabídky v Hero card.

Tip: Identifikační Hero card je vhodné použít jako alternativu k povinému vstupnímu formuláři. Nemusíte mít nutně nastavený povinný vstupní formulář a namísto něj využijete identifikační hero card ve správný moment, kdy potřebujete od klienta získat identifikační údaje.

results matching ""

    No results matching ""