Balíčky


Chcete upravit podobu tlačítka mluvii na svém webu? Pak jste v sekci Balíčky správně. Zde můžete nastavit vzhled chatového widgetu, pole CallBack nebo chatového okna. Přizpůsobit zde můžete barvy, texty, loga nebo profilové fotografie. K jednotlivým balíčkům můžete také připsat libovolné poznámky.

Aplikace má přednastavený vzhled i texty. Pokud si neupravíte nastavení podle svých preferencí, aplikace bude používat základní nastavení.

Vytvoření nového balíčku

Nový konfigurační balíček nastavíte kliknutím tlačítko „Přidat“. Vyplníte jeho název a pomocí ikonky () ze seznamu vyberete buď existující routovací pravidlo nebo vytvoříte nové (klikněte na tlačítko „Přidat”, pravidlo pojmenujte a uložte, ostatní můžete nastavit později) a klikem na „OK” nastavení uložíte. Právě jste vytvořili nový konfigurační balíček, který si můžete podle návodu v následujících sekcích libovolně upravit.

Obecná nastavení

Zde můžete navolit routingová a spouštěcí pravidla k balíčku. Před jejich nastavením doporučujeme prostudovat jednotlivé sekce Routingu a Pravidel. Vložit si můžete také vlastní balíček pomocí kódu:

$oo.setting(function (widgets, texts) {

//případná konfigurace

});

V sekci Obecná nastavení naleznete také javascriptový kód, kterým můžete balíček do vaší stránky jednoduše vložit. Stačí stisknout tlačítko „Kopírovat kód” a vložit ho do vašich stránek do <head> nebo <body> elementů. Nebo si můžete vytvořit vlastní testovací webovou stránku.

Tlačítko

 • při volbě vzhledu tlačítka nastavujete jeho podobu a typ vstupu (chat, callback či videohovor),
 • nastavení pozice - umístění tlačítka na stránce. Vybrat si můžete z pozic vpravo, vlevo, nahoře, dole nebo si navolit vlastní umístění s horizontálním a vertikálním odsazením.
 • Z-index určuje, který prvek je v popředí (čím vyšší z-index tím víc v popředí).
 • nastavení barev - indikace stavu Online, Zaneprázdněn, Offline.
 • zobrazení/skrytí tlačítka při určitých stavech.

CTA (pop-up)

CTA neboli Call to action je prvek, který vám pomůže upoutat pozornost návštěvníka na stránce. Může jím být text, vlastní obrázek nebo prvek v iframe, který se objeví po nastavené době. Velikost, odsazení nebo barvu textu si můžete sami nastavit. Pop-up lze ovšem také zcela vypnout.

Pozn.: Odsazením CTA se považuje odsazení od pozice top centra tlačítka.

Chat

Zde můžete nastavit všechny parametry, které se týkají chatového okna a vstupních, výstupních a offline formulářů.

Upravovat můžete:

 • logo společnosti - doporučujeme čtvercový formát obrázku nebo gifu. Jeho pozici pak můžete upravit v editoru.

 • textace v horní liště - tedy nastavení názvu společnosti, nastavení vstupní zprávy (možno v několika jazycích).

 • barva jednotlivých prvků - barva textů, barva konverzačních bublin operátora i zákazníka.

 • umístění a odsazení - poloha chatového okna (vpravo, vlevo, uprostřed...) a jeho odsazení od okrajů.

 • velikost chatového okna - můžete nastavit šířku a výšku zcela dle potřeby.

Formuláře

Mluvii rozlišuje 3 druhy formulářů: vstupní, výstupní a offline. Pro svůj widget můžete použít buď základní mluvii formulář (případně můžete zvolit jeho GDPR variantu), nebo si pomocí iframe vytvořit vlastní.

Pokud nechcete při konverzaci se zákazníky pouřívat formuláře, můžete je jednoduše vypnout.

Upozornění: U offline formuláře je nutné zadat e-mail ze kterého budou zákazníkům odesílány přepisy konverzací.

Showroom

Showroom slouží k vizuálnímu nastavení pro spojení přes funkci CallBack. Nastavuje zde pozadí showroomu, tedy obrázek, vizualizace nebo barevné schéma. A samostatně se zde nastavuje vstupní a výstupní formulář.

Upozornění: Tyto vlastní customizace mají však jednu výjimku - nastavení CallBacku se vždy řídí nastavením barev a obrázků Výchozího balíčku a ne balíčku vlastního.

Tip1: Nastavení balíčku si můžete ještě před jeho nasazením zkontrolovat kliknutím na tlačítko „Náhled“. Takovou kontrolu můžete provádět jak u showroomu, chatu, CTA nebo vybraného formuláře.

Tip2: Chcete-li si otestovat, jak se bude váš balíček chovat v reálném prostředí, klikněte na testovací stránku. Pokud máte k balíčku správně nastavený routing a skupinu, můžete si zkusit sezení od úplného začátku až po jeho konec.

results matching ""

  No results matching ""