Pravidla


Spouštěcí pravidla slouží v aplikaci mluvii proto, aby vyvolávala určité akce. Může to být například upozornění návštěvníka, který je na vaší stránce poprvé; strávil na webu déle než určitý čas; prohlíží si vaše stránky z jiné země než z ČR, atp. Nastavená pravidla lze změnit kdykoli a to i během živého provozu. Koncovým uživatelům se změny projeví okamžitě.

Vytvoření pravidla

Nové spouštěcí pravidlo vytvoříte kliknutím na tlačítko „Přidat”. Do textového pole v novém panelu vypíšete název pravidla a uložíte. Právě jste vytvořili skupinu pravidel a klikem na tlačítko „Přidat pravidlo” můžete přidávat další pravidla.

Touto akcí otevřete další panel. V textovém poli musíte pravidlo pojmenovat a u pole Akce zvolíte, jaký druh činnosti u balíčku chcete spustit. Poté zvolíte podmínky (určitý počet návštěv; jazyk prohlížeče; má-li klient tablet, telefon nebo je na PC;...) a k tomu přiřadíte znaménko a hodnotu (číslo, čas, jazyk,...).

Tip 1: Takových podmínek si můžete nastavit i několik najednou. Např. můžete balíček nastavit tak, aby na sebe upozornil teprve ve chvíli, kdy je návštěvník na stránce s vašimi konkrétními produkty a zároveň je to jeho první návštěva. Kombinací je samozřejmě celá řada, stejně jako počtů pravidel, která nastavíte.

Omezení pravidla unikátní návštěvou

Vykonání akce pravidel můžete také podmínit unikátní návštěvou. Stačí zaškrtnout pole Jednou za unikátní návštěvu pod polem Akce. Tuto podmínku lze kombinovat se všemi dostupnými akcemi. Můžete tak například nastavit, aby se chat otevíral klientům pouze jednou během jejich návštěvy.

Tip 2: Unikátní návštěva je soubor všech uživatelských akcí, které proběhly během 30 minut. Po uplynutí této doby a započetí nové akce se jedná o novou unikátní návštěvu.

Zvukové notifikace

Mezi spouštěcími pravidly naleznete také nastavení zvukových notifikací, které upozorní vaše klienty na přítomnost balíčku mluvii na stránce a přitáhne jejich pozornost.

Pokud chcete nastavit zvukové notifikace, postupujte stejně jako při vytváření nového pravidla, které je popsáno v úvodu této sekce. Po vyplnění názvu nového pravidla zvolíte akci Přehrát zvuk. Vpravo si pak můžete z nabídky vybrat konkrétní zvuk, kterým chcete klientům oznamovat nové zprávy. Zvuk si můžete přehrát ještě před jeho výběrem klikem na ikonku Play. Pravidlo je možné libovolně kombinovat s podmínkami stejně jako v případě ostatních pravidel.

Automatická odpověď

Mezi možnosti Pravidel naleznete také nastavení automatických odpovědí. Automatické zprávy pomáhají operátorům zůstat s klientem v kontaktu v momentu přetížení, ale pomáhají i při delší neaktivitě klienta v chatu.

Automatické zprávy se zobrazí klientům v chatu podle vámi určených specifik. Kromě názvu a obsahu automatické zprávy si můžete určit, za jakých podmínek bude zpráva klientovi odeslána. Můžete si zvolit časové období, po kterém se má zpráva odeslat i od jaké události se má spustit odpočítávání. Kritéria můžete nastavit také podle jazyku prohlížeče klienta.

Ignorovat e-mail

V sekci Pravidla lze také nastavit podmínky pro ignorované e-maily. Pokud nechcete, aby se do vaší schránky dostávaly nevyžádané zprávy nebo automatické odpovědi v nepřítomnosti, navštivte nastavení pravidel.

Vyberte název pravidla a akci Ignorovat e-mail. Následně můžete zvolit jednu nebo více podmínek, kterými se přiřazená schránka bude řídit. Podmínky můžete nastavit podle odesílatele, předmětu nebo těla e-mailové zprávy.

Nastavení sezení

V této sekci můžete nastavit odesílání automatických zpráv, které se klientovi zobrazí v případě delší nečinnosti operátora. Nastavit můžete dobu, po které se zpráva zobrazí, minimální čas je však 1 minuta. Nastavit lze i vlastní text této zprávy a to i pro více jazyků. Můžete také vytvořit více druhů zpráv s různými texty a časy odesílání.

results matching ""

    No results matching ""