Přidání odkazu na webové stránky


Pro přidání odkazu na své webové stránky (například do tlačítka s logem platformy) použijte následující odkaz: https://wa.me/420270005125, kde tučněná část odkazu je vaše WhatsApp telefonní číslo.

results matching ""

    No results matching ""