Sezení


V této sekci najdete všechna sezení operátorů se zákazníky a jejich detaily. Tabulku sezení můžete spravovat pomocí ikonky nastavení () v pravém horním rohu. Zde si můžete zvolit jednotlivé sloupce a pomocí ikonky filtru () vybrat konkrétní parametry.

Sledovat můžete probíhající i ukončená sezení. Přepínat mezi nimi můžete pomocí tlačítek „Historie” a „Živě“ v horní liště.

Pro zobrazení detailu sezení klikněte do řádku a vpravo se vám otevře nový panel, ve kterém můžete přepínat mezi:

  • přepisem jednotlivých zpráv,
  • obecnými informacemi,
  • parametry,
  • můžete editovat své poznámky k sezení, případně si přečíst poznámky ostatních operátorů,
  • Routing vám umožní sledovat aktuální stav routingu (pouze pro živá sezení),
  • Nahrávky (pokud je tato funkce aktivována)

Vyhledávání

Pro lepší orientaci v tabulce sezení můžete využít vyhledávání v obsahu jednotlivých sezení. Do pole Hledat v obsahu zadejte slovo nebo kořen slova, který v konverzaci hledáte. Vyfiltrované výsledky si následně můžete jednoduše exportovat do CSV či HTML a dále s dokumentem pracovat.

Export sezení do HTML je užitečný zejména v případech, kdy potřebujete poskytnout exportovaná data za účelem analýzy obsahu člověku, který nemá přístup do mluvii. I v případě HTML exportu je možne si zvolit exportované sloupce. V rámci exportovaných sezení je možné najít kromě jednotlivých zpráv také zaslané soubory a systémové zprávy. Pro snadnější práci s exportem je možné využít fulltextového vyhledávání.

V sezení lze vyhledávat podle různých kritérií, která si zvolíte. Ve sloupcích tak můžete filtrovat například podle ID sezení, kanálu, zdroje, URL stránky nebo podle konkrétního operátora či chatbota.

Přesměrování klienta

U probíhajících (přijatých i nepřijatých) sezení je k dispozici navíc tlačítko "Přesměrovat", které tenant adminovi poskytuje možnost sezení manuálně přesměrovat na jiného operátora či skupinu operátorů.

Ban uživatele

V případě potřeby můžete tlačítkem v horním pravém rohu můžete zákazníka zabanovat.

Tip 1: Když v detailu sezení najedete myší na jakýkoliv údaj, zobrazí se ikonka (). Kliknutím na ni můžete údaj hned zkopírovat.

Tip 2: Chcete-li smazat všechny navolené filtry najednou, stačí zmáčknout ikonku ().

Tip 3: Vyfiltrované výpisy sezení si můžete stáhnout pomocí tlačítka „Exportovat CSV“, který snadno otevřete v Excelu nebo v sešitu OpenOffice.

Pokud např. otevíráte stažený .csv soubor v MS Excel, můžete narazit na známé omezení, které spočívá v maximálním počtu 32 000 znaků zobrazených v jedné buňce. Ostatní SW programy se mohou chovat jinak (např. můžou být některé znaky automaticky vynechány).

results matching ""

    No results matching ""