Sezení

V této sekci najdete všechna sezení operátorů se zákazníky a jejich detaily. Tabulku sezení můžete spravovat pomocí tlačítka Sloupce v pravém horním rohu, kde si můžete zvolit jednotlivé sloupce a pomocí ikonky filtru () vybrat konkrétní parametry.

Sledovat můžete probíhající i ukončená sezení. Přepínat mezi nimi můžete pomocí tlačítek „Historie” a „Živě“ v horní liště.

Pro zobrazení detailu sezení klikněte do řádku a vpravo se vám otevře nový panel, ve kterém můžete přepínat mezi:

  • přepisem sezení,
  • obecnými informacemi,
  • parametry,
  • můžete editovat své poznámky k sezení, případně si přečíst poznámky ostatních operátorů,
  • Routing vám umožní sledovat aktuální stav routingu (pouze pro živá sezení),
  • Nahrávky (pokud je tato funkce aktivována)


Vyhledávání

Pro lepší orientaci v tabulce sezení můžete využít vyhledávání v obsahu jednotlivých sezení. Do pole Hledat v obsahu zadejte slovo nebo kořen slova, který v konverzaci hledáte. Vyfiltrované výsledky si následně můžete jednoduše exportovat do CSV či HTML a dále s dokumentem pracovat.

Export sezení do HTML je užitečný zejména v případech, kdy potřebujete poskytnout exportovaná data za účelem analýzy obsahu člověku, který nemá přístup do mluvii.

I v případě HTML exportu je možne si zvolit exportované sloupce. V rámci exportovaných sezení je možné najít kromě jednotlivých zpráv také zaslané soubory a systémové zprávy. Pro snadnější práci s exportem je možné využít fulltextového vyhledávání.

V sezení lze vyhledávat podle různých kritérií, která si zvolíte. Ve sloupcích tak můžete filtrovat například podle ID sezení, kanálu, zdroje, URL stránky nebo podle konkrétního operátora či chatbota.


Přesměrování klienta

U probíhajících (přijatých i nepřijatých) sezení je k dispozici navíc tlačítko "Přesměrovat", které tenant administrátorovi poskytuje možnost sezení manuálně přesměrovat na jiného operátora či skupinu operátorů.


Obnovení sezení

Operátor může obnovit sezení, které probíhalo přes komunikační kanály Facebook Messenger, WhatsApp, Apple Messages for Business nebo VKontakte a již bylo ukončeno. Díky tomu tak můžete po delší době klientovi odpovědět například s řešením jeho požadavku. Nové sezení jednoduše vyvoláte z tabulky sezení v detailu konkrétního sezení. Více informací o obnovení sezení získáte na jednotlivých záložkách sociálních sítí.


Nahrávání sezení

Nahrávání je k dispozici pro Audio/Video sezení (sezení z WebChat balíčku nebo Pozvánky). Kromě nahrávání audio/video ze strany klienta a operátora je nahráváno i případné sdílení obrazovky/souboru).

Pozor: Jedná se o vypínatelnou funkci.

Nahrávání je možné využít i v případě IP telefonie.


Ban uživatele

V případě potřeby můžete tlačítkem v horním pravém rohu zákazníka zabanovat.

Tip 1: Když v detailu sezení najedete myší na jakýkoliv údaj, zobrazí se ikonka (). Kliknutím na ni můžete údaj hned zkopírovat.

Tip 2: Chcete-li smazat všechny vybrané filtry najednou, stačí zmáčknout ikonku ().

Tip 3: Vyfiltrované výpisy sezení si můžete stáhnout pomocí tlačítka „Exportovat CSV“, který snadno otevřete v Excelu nebo v sešitu OpenOffice.

Pokud např. otevíráte stažený .csv soubor v MS Excel, můžete narazit na známé omezení, které spočívá v maximálním počtu 32 000 znaků zobrazených v jedné buňce. Ostatní SW programy se mohou chovat jinak (např. můžou být některé znaky automaticky vynechány).

results matching ""

    No results matching ""