Uživatelé


V této sekci najdete seznam všech uživatelů (operátorů a administrátorů) ze své společnosti. Zde můžete vytvářet nové uživatele, upravovat jejich údaje, nastavovat jejich oprávnění k jednotlivým tenantům, udělovat práva administrátora nebo účet deaktivovat a znovu aktivovat.

Vytvoření nové role

Pro přidání nového uživatele klikněte na ikonu + (Přidat) v pravém horním rohu. V novém panelu pak vyplníte jméno, příjmení, pohlaví, e-mail a uživatelské jméno operátora, které uvidí i vaši klienti. Kliknutím na tlačítko „Přidat uživatele” údaje uložíte a na uvedený e-mail přijde odkaz pro nastavení hesla. Po nastavení přístupových údajů se může operátor do aplikace přihlásit sám.

Role administrátora

V roli Administrátora přidělujete operátorům jejich skupiny a nastavujete jim oprávnění. U vybraného uživatele musíte nejdříve kliknout na některý z tenantů (nacházejí se pod tlačítky „Editovat profil” a „Oprávnění”). V novém panelu naleznete možnost upravit údaje uživatele pro tenant (stejně jako v Profilu). Pod ikonou fotografie můžete přiřadit oprávnění a rozsah pravomocí operátora. V horní části okna najdete seznam skupin a operátora přiřadíte jednoduchým zaškrnutím políčka. Pomocí ikonky () můžete dále upravit nastavení jednotlivé skupiny. Pokud žádná ze skupin není vyhovující, můžete použít tlačítko „Spravovat skupiny”, které zobrazí sekci Skupiny, kde můžete založit novou.

Upozornění: Při prvním vstupu do této sekce uvidíte jen aktivní uživatele. Pokud tedy uživatele deaktivujete, ze seznamu zmizí. Chcete-li vidět současně aktivované i deaktivované uživatele ve vašem tenantu, v levém panelu nahoře najdete ikonku filtru (). Klikněte na ni, zaškrtněte obě pole Aktivováno a Deaktivováno a potvrďte.

Tip: V pravém horním rohu je tlačítko "Jít do", pomocí kterého se dostanete k sezením, souborům a šablonám každého jednotlivého uživatele.

Operátorské oprávnění

Roli operátora můžete také řídit přidělením oprávnění pro správu komunikačních kanálů mluvii. Oprávnění operátora nastavujete na úrovni tenantu a pomocí zaškrtávacího pole můžete přiřadit kanály Mluvii, Telefon, E-maily, Facebook a WhatsApp. Zaškrtnutím tohoto pole udělíte operátorovi oprávnění pro obsluhu vybraného kanálu a používání s ním spojených funkcí při komu.

Operátor pak může v uživatelském rozhraní v sekci Stav operátora přepínat, pro které kanály je nebo není aktivní. Dostupnost kanálů lze zapínat a vypínat jak ve stavu Online, tak ve stavu Pryč.

results matching ""

    No results matching ""