Všechny e-maily

E-maily jsou vypínatelná funkce mluvii. Pokud sekci nevidíte a chtěli byste maily využívat, obraťte se na svého obchodníka nebo nám napište přes chat na našem webu.

E-mailový klient umožňuje připojit jednu či více schránek a spravovat tak příchozí i odchozí poštu v jednotném prostředí mluvii. To pro vás znamená větší přehlednost a možnosti ve správě či prioritizaci příchozích požadavků. Navíc operátoři mají všechny e-mailové požadavky v jednotné frontě, což zvyšuje efektivitu jejich práce.


Práce s e-maily

V této sekci najdete všechny e-maily se zákazníky a jejich detaily. Mezi jednotlivými vlákny či jednotlivými e-maily je možné jednoduše vyhledávat.

Pomocí tlačítek v pravém horním rohu si můžete vybrat, jestli se vám budou zobrazovat vlákna zpráv nebo jednotlivé zprávy.

V přehledu jsou uvedeny i e-maily, které operátoři vyřadili z fronty tlačítkem Ignorovat. Jako administrátor máte možnost v detailu e-mailu takovou zprávu vrátit zpět do fronty k vyřešení pomocí "tlačítka se šipkou" v pravém horním rohu.

Pomocí tlačítka Sloupce si můžete zvolit jednotlivé sloupce, které budou zobrazovány v přehledu.

Ikona filtru u jednotlivých sloupců nabízí možnost filtrovat e-maily podle konkrétních parametrů. Pro vymazání filtru použijte tlačítko Vymazat filtry.

Všechny vybrané e-maily můžete také stáhnout ve formátu csv pomocí tlačítka Exportovat CSV.


Detail e-mailu

Pro zobrazení detailu konkrétního e-mailu klikněte na příslušný e-mail v tabulce. Vpravo se otevře nový panel.

V panelu můžete překlikávat mezi čtyřmi záložkami - Přepis, Info, Routing a Parametry v e-mailu.

Přepis zobrazuje zprávu a případnou operátorovu reakci na ni. Zároveň se zde může objevit i automatická zpráva nebo poznámky od operátorů.

V sekci Info naleznete podrobnosti o dané zprávě či vláknu. Naleznete tu také Tagy a čas vytvoření vlákna.

Routing ukazuje aktuální stav routingu a status zprávy. Jednotlivé statusy jsou pro větší přehlednost barevně rozlišeny. Zároveň je vidět i historie routingu (skupiny, operátoři).

Poslední záložka Parametry v e-mailu zobrazuje případné parametry společně s jejich hodnotami. Ve spodní části je tabulka historie změn parametrů včetně uživatelů provádějících úpravy.

V pravé horní části panelu najdete tlačítko pro přesměrování zprávy na skupinu operátorů či konkrétního operátora. Po přesměrování se tato aktivita zobrazí také v záložce Přepis.


Jak se zprávy spojují do vláken

Zprávy se do vláken spojují pomocí inReplyTo hlaviček, které se standardně používají u nejrozšířenějších e-mailových poskytovatelů.

Takže stačí kliknout na tlačítko Odpovědět a zpráva v mluvii se automaticky přiřadí do vlákna.

Pozn.: Je ale možné, že některý e-mailový poskytovatel u odpovědi nepřidává parametr inReplyTo, takže mluvii nemá podle čeho zprávu spojit s předchozím e-mailem.

results matching ""

    No results matching ""