Co-browsing

Mluvii obsahuje možnost co-browsovat na klientově stránce. Pokud si chcete upravit chování co-browsingu, máte v současné chvíli možnost si do zdrojového kódu stránek vložit následující atribut k HTML elementu - data-mluvii-dont-touch-me="true", kterým znemožníte interakci operátora s prvky na straně zákazníka. Například nechci, aby operátor mohl kliknout na tlačítko potvrdit objednávku tlačítkem „Objednat", tak přidám atribut k elementu tlačítka.

Ukázka kódu před úpravou

<input type="button" value="Button" onclick="alert('Click!')"/>

Ukázka kódu po úpravě

<input type="button" value="Button" onclick="alert('Click!')" data-mluvii-dont-touch-me="true"/>

results matching ""

    No results matching ""