Vytvoření aplikace v Azure portálu

Tento manuál je platný k 1.12.2021.

Veškeré informace jsou dostupné na stránkách společnosti Microsoft. Níže jsme sepsali minimální postup, který je potřeba k úspěšnému vytvoření aplikace.

Prerekvizity

 • admin účet v Azure portálu

Minimální nastavení

Vytvoření aplikace

 1. Přihlášení do Azure portálu
 2. Z levého menu vybereme Azure Active Directory
 3. Z levého menu vyberem App registrations
 4. V horním menu vybereme + New registration
 5. Vyplníme jméno aplikace
 6. V Supported account types zvolíme možnost Accounts in any organizational directory
 7. V Redirect URI necháme možnost Web a do pole vedle vložíme https://app.mluvii.com/integration/authcallback/AuthorizationCode
 8. Klikneme na Register

Po vytvoření aplikace budeme přesměrováni na její detail. Dále projdeme vybrané sekce z levého menu.

Overview

Z tohoto přehledu si uložíme Application (client) id a Directory (tenant) id - budeme je potřebovat v mluvii.

Certificates & secrets

 1. Klikneme na + New client secret
 2. Vyplníme description a expires (nejdéle lze zvolit dva roky)
 3. Uložíme si Value vytvořeného secretu - tuto hodnotu budeme potřebovat v mluvii. Tato hodnota je vidět pouze po vytvoření klíče. Nelze se k ní už zpětně vrátit. V případě ztráty secretu je možné kdykoliv vytvořit nový.

To je z nastavení v Azure portálu vše. Pokračujte na připojení identity v mluvii

results matching ""

  No results matching ""