Mobilní SDK

Aplikace mluvii má vlastní SDK knihovnu, pomocí které můžete propojit vaši aplikaci s naším systémem mluvii, kam budou prostřednictvím této aplikace směřováni vaši koncoví zákazníci.

Podporujeme platformy Android a iOS.

Pokud chcete využívat na mobilních zařízeních i audio nebo video, je třeba v aplikacích využívajících SDK povolit přístup ke kameře a mikrofonu dle platformy pro kterou vytváříte aplikace.

results matching ""

    No results matching ""