Android Library

Mluvii poskytuje library pro integraci s vaší aplikací. Minimální verze Androidu je 5.0, protože v nižších verzích není webview postaveno na Chromiu, které se samo aktualizuje a proto je zastaralé. Námi poskytnutý kód umožňuje:

 • inicializace webview s widgetem s údaji vaší společnosti
  MluviiLibrary.getMluviiWebView(Context, Název_serveru, ID_Společnosti, ID_Tenantu, Název_balíčku, jazyk);
  
 • oznámení o změně stavu widgetu
  MluviiLibrary.setStatusOnlineCallback(() ->{});
  MluviiLibrary.setStatusBusyCallback(() ->{});
  MluviiLibrary.setStatusOfflineCallback(() ->{});
  
 • otevření chatu
  MluviiLibrary.runChat();
  
 • zavření chatu a načtení stránky s widgetem
  MluviiLibrary.setCloseChatFunc(() ->{});
  
 • přidání vlastního callbacku na otevření URL

  MluviiLibrary.setUrlCallbackFunc(new MluviiLibrary.UrlCallback(){
  
       @Override
       public Void call() throws Exception{
         Log.d("MLUVII_URL_CALLBACK","Test url: "+this.url);
         return null;
       }
     });
  
 • přidání vlastních parametrů - u přidání vlastních parametrů je nutné je nejdříve nastavit v Administračním rozhraní viz Aplikace

 • Pokud uživatel mobilní aplikace musí po otevření WebView vykonat nějakou akci (kliknout na tlačítko apod.), doporučujeme přidat delay např. 2 sekundy. Tím zajistíte bezchybné uložení hodnot do existujících parametrů sezení.
 • zároveň je nutné přidat apostrofy (') nebo uvozovky (\") kolem klíče i hodnoty
 • parametry je nutné nastavit před zavoláním metody MluviiLibrary.runChat()

  MluviiLibrary.addCustomData("'param_name'", "'param_value'");
  
 • Pro správné fungování mluvii je také doporučeno povolit cookies ve WebView

  if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= 21) {  
   CookieManager.getInstance().setAcceptThirdPartyCookies(mluviiWebView, true);
  } else {
   CookieManager.getInstance().setAcceptCookie(true);
  }
  
 • Aby bylo možné posílat soubory do chatu, je nutné přidat následující část kódu do vašeho projektu

   protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data){
     if(Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
       if (requestCode == REQUEST_SELECT_FILE) {
         uploadMessages = MluviiLibrary.getFilePathCallbacks();
         if (uploadMessages == null) return;
         uploadMessages.onReceiveValue(WebChromeClient.FileChooserParams.parseResult(resultCode, data));
         uploadMessages = null;
       }
     } else{
       uploadMessage = MluviiLibrary.getFilePathCallback();
       if (null == uploadMessage)
         return;
       Uri result = data == null || resultCode != MainActivity.RESULT_OK ? null : data.getData();
       uploadMessage.onReceiveValue(result);
       uploadMessage = null;
     }
   }
  

  REQUEST_SELECT_FILE je defaultně nastaven na 65456, ale hodnotu lze změnit zavoláním následující funkce:

  MluviiLibrary.setSelectFileNumber(hodnota);
  

uploadMessages a uploadMessage jsou proměnné definované takto:

 public ValueCallback<Uri[]> uploadMessages;
  public ValueCallback<Uri> uploadMessage;
 • Aby bylo možné využívat audia a videa v aplikaci, je nutné Povolit práva pro přístup ke kameře a mikrofonu

Jako první část je nutné přidat do manifestu

  <uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />
  <uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" />
  <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

Druhá část je pro zařízení s verzí Androidu 6.0+, kde lze kontrolovat práva za běhu aplikace

 if (ContextCompat.checkSelfPermission(this,
        Manifest.permission.CAMERA)
        != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

      if (ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(this,
          Manifest.permission.CAMERA)) {
        //Can add explanation why do you need this specific permissions
        ActivityCompat.requestPermissions(this,
            new String[]{Manifest.permission.CAMERA, Manifest.permission.RECORD_AUDIO},
            REQUEST_CAMERA_PERMISSION);

      } else {
        // No explanation needed; request the permission
        ActivityCompat.requestPermissions(this,
            new String[]{Manifest.permission.CAMERA, Manifest.permission.RECORD_AUDIO},
            REQUEST_CAMERA_PERMISSION);
      }
    }
 • Pokud chcete používat video, je potřeba ve vašem produktu povolit kameru a mikrofon

Vzorový kód:

package mluviipoc.mluvii.com.webviewapp;

import android.graphics.Color;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.webkit.WebView;
import android.widget.Button;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.RelativeLayout;

import com.mluvii.mluviilibrary.MluviiLibrary;

import java.util.concurrent.Callable;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private static String TAG = "MLUVII WEBVIEW APP";

  private static WebView mluviiWebView = null;


  /**
   * Inicializacni parametry pro Mluvii library webView
   */
  private static String mluviiServer = "app.mluvii.com";
  private static String mluviiCompanyId = "295b1064-cf5b-4a5d-9e05-e7a74f86ae5e";
  private static String mluviiTenantId = null;
  private static String mluviiPresetName = "DebitoTestSDK";
  private static String mluviiLanguageCode = null;
  private static String mluviiScope = null;

  /**
   * Current stat of the operators group
   */
  private static int status = 0;
  /**
   * Customer button to indicate state of the operator and invole the webview
   */
  private Button btn = null;

  /**
   * CHAT_URL points on the chat widget. There can be more urls changed within the client app to direst
   * chat to different operator groups/different widgets.
   */

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    /**
     * Callback na Online stav z widgetu
     */
    MluviiLibrary.setStatusOnlineCallback(new Callable<Void>() {
      public Void call(){
        Log.d("MLUVII_STATUS", "STATUS ONLINE");
        MainActivity.this.runOnUiThread(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {
            btn.setBackgroundColor(Color.parseColor("#00ff00"));
            btn.setText("ONLINE");
          }
        });
        status = 1;
        return null;
      }
    });

    /**
     * Callback na Busy stav z widgetu
     */
    MluviiLibrary.setStatusBusyCallback( new Callable<Void>() {
      public Void call(){
        Log.d("MLUVII_STATUS", "STATUS BUSY");
        MainActivity.this.runOnUiThread(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {
            btn.setBackgroundColor(Color.parseColor("#ffff00"));
            btn.setText("BUSY");
          }
        });
        status = 2;
        return null;
      }
    });

    /**
     * Callback na Offline stav z widgetu
     */
    MluviiLibrary.setStatusOfflineCallback( new Callable<Void>() {
      public Void call(){
        status = 0;
        MainActivity.this.runOnUiThread(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {
            btn.setBackgroundColor(Color.parseColor("#ff0000"));
            btn.setText("OFFLINE");
          }
        });
        Log.d("MLUVII_STATUS", "STATUS OFFLINE");
        return null;
      }
    });

    MluviiLibrary.setChatLoadedCallback( new Callable<Void>() {
      public Void call(){
        MainActivity.this.runOnUiThread(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {
            RelativeLayout.LayoutParams openedMluviiParams = new RelativeLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
            mluviiWebView.setLayoutParams(openedMluviiParams);
          }
        });
        return null;
      }
    });


    /**
     * Callback na Zavreni chatu - nutno reload puvodni URL neb chat widget to presmeruje
     */
    MluviiLibrary.setCloseChatFunc(new Callable<Void>() {
      @Override
      public Void call() throws Exception {
        MainActivity.this.runOnUiThread(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {
            RelativeLayout.LayoutParams mluviiParams = new RelativeLayout.LayoutParams(0,0);
            //mluviiWebView.loadUrl(CHAT_URL);
            MluviiLibrary.resetUrl();
            mluviiWebView.setLayoutParams(mluviiParams);
          }
        });
        return null;
      }
    });

    /**
     * Definovani funkce pro kliknuti na odkaz
     */    /**
     * Inicializace WebView z MluviiLibrary
     */
    mluviiWebView = MluviiLibrary.getMluviiWebView(this, mluviiServer,mluviiCompanyId, mluviiTenantId, mluviiPresetName, mluviiLanguageCode, mluviiScope);
    /**
     * Nastaveni velikosti 0,0 na webview, aby nebylo videt, dokud neni potreba
     */
    RelativeLayout.LayoutParams mluviiParams = new RelativeLayout.LayoutParams(0,0);
    mluviiWebView.setLayoutParams(mluviiParams);


    /**
     * Tlaciko, ktere zobrazuje stav Widgetu - Seda, nespojeno se serverem - Cervena, offline - Zluta, busy - Zelena, online
     */
    btn = new Button(this);
    btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        if(status == 1){
					MluviiLibrary.addCustomData("additionalParam","testValue");
          MluviiLibrary.runChat();
          RelativeLayout.LayoutParams openedMluviiParams = new RelativeLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
          mluviiWebView.setLayoutParams(openedMluviiParams);
        }
      }
    });

    /**
     * Linear layout s Tlacitkem
     */
    LinearLayout linearLayout = new LinearLayout(this);
    LinearLayout.LayoutParams params1 = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
    linearLayout.setLayoutParams(params1);
    linearLayout.addView(btn);

    /**
     * Nastaveni zakladniho layoutu
     */
    final RelativeLayout layout = new RelativeLayout(this);
    final RelativeLayout.LayoutParams params = new RelativeLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
    layout.addView(linearLayout);
    layout.addView(mluviiWebView);
    layout.setLayoutParams(params);
    setContentView(layout);
  }
}

results matching ""

  No results matching ""