iOS Framework

Mluvii poskytuje dva frameworky pro integraci s vaší aplikací. První framework pracuje s webView z WebKit sady. Druhý framework používá SwiftUI.

Námi poskytnutý kód umožňuje:

 • inicializace view s widgetem s údaji vaší společnosti,
 • oznámení o změně stavu widgetu,
 • otevření chatu,
 • zavření chatu a načtení stránky s widgetem,
 • obshluhu kliknutí na odkaz v chatu.

Přidání vlastních parametrů:

 • u přidání vlastních parametrů je nutné je nejdříve nastavit v Administračním rozhraní viz Aplikace
 • parametry je nutné nastavit před zavoláním metody chat.openChat()
 • volání chat.openChat() a chat.addCustomData() je možné volat až po obdržení informace o updatu stavu proto je nejvhodnější použít callback chat.setStatusUpdater()
chat?.setStatusUpdater(statusF: statusUpdate)

private func statusUpdate(status: Int32) -> Void {
  ...
  chat.addCustomData(name: "param_name", value: "param_value")
  chat.openChat()
  ...
}

Přidat vlastní obsluhu kliknutí na odkaz v chatu:

 • klik na odkaz je možné obsloužit vlastní funkcí předáním navigationActionCustomDelegate při vytváření view
var chat = MluviiChatLibrary()
chat.createUIView(
  url: "apptest.mluvii.com",
  companyGuid: "295b1064-cf5b-4a5d-9e05-e7a74f86ae5e",
  tenantId: "1",
  presetName: nil,
  language: nil,
  scope: nil,
  navigationActionCustomDelegate: self.navigationActionDelegate
)
...
  public func navigationActionDelegate(webView: WKWebView, navigationAction: WKNavigationAction) -> WKWebView? {
    if navigationAction.targetFrame == nil, let url = navigationAction.request.url {
     if url.description.lowercased().range(of: "http://") != nil ||
      url.description.lowercased().range(of: "https://") != nil ||
      url.description.lowercased().range(of: "mailto:") != nil {
      UIApplication.shared.openURL(url)
     }
    }
   return nil
  }
...

Známé omezení: V tuto chvíli není možné kvůli nefunkčnosti getUserMedia v in-app WkWebView nelze pustit video v mluvii integrovaném v Aplikaci.

Pokud projekt stažený z GitHubu nepůjde spustit z důvodu, že nelze nalézt framework „MluviiChat“, doporučujeme překompilovat projekt „MluviiChat“ a nově vytvořeným souborem „MluviiChat.framework“ nahradit „MluviiChat.framework“ v projektu „TestWebkitWebview“.

Náš framework je kompilovaný pro minimální verzi iOS 9.0

Pokud chcete, aby aplikace fungovala správně( odesílání souborů, kamera a mikrofon), je třeba v souboru info.plist přidat vysvětlení, z jakého důvodu potřebuje vaše aplikace přístup k těmto právům. Konkrétně se jedná o tyto položky:

 • Privacy - Camera usage Description
 • Privacy - Microphone usage Description
 • Privacy - Media Library Usage Description

Více info na Stránkách developer apple

Pozor, v iOS 10 a vyšší, pokud nemáte v info.plist definici na co práva potřebujete a aplikace se pokusí použít, celá aplikace spadne

Vzorový kód:

//
// ViewController.swift
// TestWebkitWebview
//
// Created by Mluvi Mac on 15.03.18.
// Copyright © 2018 Mluvii. All rights reserved.
//

import UIKit
import WebKit
import MluviiChat

class ViewController: UIViewController, WKUIDelegate, WKNavigationDelegate{
  
  //MARK: Properties
  
  @IBOutlet weak var OpenButton: UIButton!
  var webView:WKWebView!
  var widgetState:Int32 = -1
  var chat: MluviiChatLibrary? = nil
  
  // Funkce, která zpracovává změnu stavu widgetu
  func statusUpdate(status: Int32) -> Void{
    print("Update status \(status)")
    widgetState = status
    if(widgetState == 0){
      OpenButton.backgroundColor = UIColor.gray
    }else if(widgetState == 1){
      OpenButton.backgroundColor = UIColor.green
    }else if(widgetState == 2){
      OpenButton.backgroundColor = UIColor.orange
    }
  }
  
  public func navigationActionDelegate(webView: WKWebView, navigationAction: WKNavigationAction) -> WKWebView? {
    if navigationAction.targetFrame == nil, let url = navigationAction.request.url {
     if url.description.lowercased().range(of: "http://") != nil ||
      url.description.lowercased().range(of: "https://") != nil ||
      url.description.lowercased().range(of: "mailto:") != nil {
      UIApplication.shared.openURL(url)
     }
    }
   return nil
  }

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    chat = MluviiChatLibrary()
    
    // Nastavení funkce, která určuje, co se má stát při zavření chatu
    chat?.setChatEnded {
      print("Minimize view")
      self.minimizeView()
    }
    
    // Nastavení funkce, která zpracovává změnu stavu
    chat?.setStatusUpdater(statusF: statusUpdate)
    
    // Vytvoření WKWebView, které načte url podle zadaného serveru, company GUID, tenant ID, preset name a požadovaného jazyku
    // url, companyGuid a tenantId jsou povinné proměnné, presetName, language a scope můžou být nil
    webView = chat?.createWebView(
      url: "apptest.mluvii.com",
      companyGuid: "295b1064-cf5b-4a5d-9e05-e7a74f86ae5e",
      tenantId: "1",
      presetName: "MluviiSDK",
      language: nil,
      scope: nil,
      navigationActionCustomDelegate: nil
    )
    self.view.addSubview(webView)
  }
  
  // Funkce, která otevře chat ve WebView a maximalizuje ho
  func maximizeWebView(){
    chat?.openChat()
  }
  
  // Funkce, která nastaví rozměry webView na 0,0 a změní url zpět na požadovaný widget
  func minimizeView(){
    chat?.resetUrl()
  }

  override func didReceiveMemoryWarning() {
    super.didReceiveMemoryWarning()
    print("Did receive memory warning")
  }
  
  
  //MARK: Actions

  @IBAction func TouchInside(_ sender: Any) {
    if(widgetState != -1){
      maximizeWebView()
    }
  }
  /**/
}

results matching ""

  No results matching ""