Napojení chatbotů

Máte na výběr mezi dvěma typy chatbotů. Hlavní rozdíly jsou popsány v této tabulce:

Chatbot Odeslání zprávy Příjem zprávy Odeslání aktivit
Chatbot API API endpoint Vlastní webhook API endpoint
Microsoft Bot Frameowrk Direct Line WebSocket Direct Line WebSocket ChannelData

Chatbot API

Chatbot API umožnuje napojení libovolného chatbota. Propojení je realizováno zaregistrováním webhooku na který se odesílají události. Chatbot se přidává vložením vašeho webhooku v sekci Nastavení/Chatboti na který jsou odesílany události.

Microsoft Bot Framework

Propojení je realizováno pomocí Microsoft Direct Line API WebSocket Chatbot se přidává vložením secretu v sekci Nastavení/Chatboti.

Podporované aktivity

Většina aktivit je společná pro oba typy chatbotů. Chatbot API se liší pouze nutností v aktivitě specifikovat SessionId.

Tipy a Návody

V této sekci najdete návody na konkrétní scénáře, na které můžete při své implementaci narazit.

results matching ""

    No results matching ""