Napojení chatbotů

Jste schopni propojit různé chatboty. Tyto chatboty jsou založeny na standardním frameworku (např. Microsoft Bot Framework) a také na jakýchkoli jiných chatbotech třetích stran pomocí API Chatbot.

results matching ""

    No results matching ""