Existující metriky

Přehled existujících metrik

Tento přehled je pouze základ pro "measurement" pole pro dotazy. Dále je nutno uvést podržítko a suffix z nastavení v mluvii.

Název metriky Popis
abandoned_guest klienti kteří nebyli odbaveni
accepted_guest přijatí klienti
operator_state stavy operátora
operator_channel_state zapnuté/vypnuté kanály
processed_session zpracovaná sezení
running_sessions probíhající sezení
waiting_guests klienti čekající ve frontě
operator_state klienti čekající ve frontě
processed_email zpracované e-maily
unprocessed_emails nezpracované e-maily

Kam dál?

results matching ""

    No results matching ""