Soubory

V této části se dozvíte podrobnosti o whitelistovaných tzpech souborů, maximální velikosti souborů používaných v rámci sezení či v e-mailech a v neposlední řadě je na konci uvedena délka ukládání souborů v rámci mluvii.


Seznam whitelistovaných příloh

Na základě zkušeností našich stávajících zákazníků jsme shromáždili nejčastější typy souborů a každý z nich prověřili kvůli možným bezpečnostním rizikům.

Seznam podporovaných formátů (extensions).

Office = [
 ".doc", ".docx", ".xls", ".xlsx", ".ppt", ".pptx", ".odt", ".ods", ".odp", ".txt"
];

Image = [
 ".png", ".gif", ".bmp", ".jpg", ".jpeg", ".jpe", ".jif", ".jfif", ".jfi"
];

Pdf = [
 ".pdf"
];

VideoUrl = [
 ".mp4url", ".videourl"
];

YoutubeUrl = [
 ".youtube"
];

Video = [
 ".mp4"
];

Audio = [
 ".mp3", ".m4a", ".aac", ".oga", ".flac", ".wav", ".pcm", ".aiff"
];


Maximální velikost souboru

Sezení

Jednotlivý soubor má limit 25 MB.

E-maily

Součet souborů pro odeslání má limit 10 MB. Při přijímání e-mailů má každý soubor limit 25 MB.


Standardní doba uchovávání souborů v mluvii

V rámci mluvii je uchováváno několik typů souborů. Zde naleznete standardní dobu jejich uchování:

Typ souboru Doba uchování
Společné soubory tenantu (nastavení v ui) neomezeně
Moje soubory (nastavení v ui) neomezeně
Soubory nahrané do sezení a sdílené operátorem 2 roky
Soubory nahrané do sezení a sdílené klientem 2 roky
Nahrávky sezení (bez ohledu na komunikační kanál) * 1 rok
Soubory nahrané do offline formuláře klientem 1 rok
 • Objem uchovávaných nahrávek (telefonních hovorů) je omezen do výše 25 000 minut (přibližně 417 hodin).

 • Uchování telefonních nahrávek nad rámec limitu a uchování Audio/Video nahrávek bude předmětem individuálního nacenění. Průměrná velikost A/V nahrávky je při nízkém rozlišení cca 2 MB/minutu a 3,25 MB/minutu při vysokém rozlišení

results matching ""

  No results matching ""