Spuštění videa pomocí tlačítka na stránce

Aplikace mluvii umožňuje uživatelům spustit video pomocí voláni metody na balíčku. Tato funkcionalita dává uživatelům možnost přizpůsobit si chování balíčku v kontextu jejich vlastní webové stránky.

Pokud se chcete spojit klienta s operátorem pomocí videa kliknutím na některé z tlačítek na stránce, je postup následující:

 1. Vyberte si balíček v administračním rozhraní.
 2. Zkopírujte a vložte JavaScript kód na vaší webovou stránku.
 3. Uložte entitu balíčku do libovolné proměnné (v našem případě “myWidget”). V případě, že chcete vložit více balíčků na stránku s podobnou funkcionalitou, je nutné je pojmenovat jinak.
  // Příklad ↓
  (function () {
   var scr = document.createElement('script'); 
   scr.type = 'text/javascript'; scr.async = true; scr.charset = 'UTF-8';
   scr.src = '//########.com/widget/OOWidget.js';
   scr.$owidgetOnLoad = function (owidget) {
   if (!owidget.isSupported) { return; }
     owidget.init("########-####-####-####-############", "########");
     owidget.connectToServer();
     // Uložení entity widgetu ↓
     window.myWidget = owidget;
   };
   var ffs = document.getElementsByTagName('script')[0]; 
   ffs.parentNode.insertBefore(scr, ffs);
  })();
  
 4. Zvolte si HTML element na stránce a přiřaďte mu onclick callback. Může se jednat například o nějaké tlačítko:
   <button type="button" onclick="myWidget.openAudioVideo()">
     Moje tlačítko
   </button>
  

Jednoduché řešení

results matching ""

  No results matching ""