Vložení tlačítka mluvii do stránek

Na této stránce se dozvíte, jakým způsobem si můžete tlačítko mluvii vložit přímo na vaše stránky.

Zabudování do stránek - Obecně

Javascriptový kód pro vložení tlačítka mluvii najdete v administračním rozhraní. Přihlaste se svým e-mailem a heslem na stránce https://app.mluvii.com jako administrátor. V sekci „Nastavení - Balíčkyuvidíte HTML kód pro vložení tlačítka na stránky, který lze jednoduše zkopírovat. Nastavení balíčku můžete také ihned zkontolovat na Tesovací stránce nebo v Náhledu přímo v administraci.

Příklad kódu pro vložení:

<script type="text/javascript">
 (function () {
  var scr = document.createElement('script'); scr.type = 'text/javascript'; scr.async = true; scr.charset = 'UTF-8';
  scr.src = '//app.mluvii.com/widget/OOWidget.js';
  scr.$owidgetOnLoad = function (owidget) {
   if (!owidget.isSupported) { return; }
   owidget.init('295b1064-cf5b-4a5d-9e05-e7a74f86ae5e', '5652Mluvii1654');
   owidget.connectToServer();
  };
  var ffs = document.getElementsByTagName('script')[0]; ffs.parentNode.insertBefore(scr, ffs);
 })();
</script>

Tento kód je třeba vložit do tagu <head> nebo <body> elementů webové stránky, tedy např. mezi značky <head> a </head>. Přesné umístění kódu nehraje žádnou roli na umístění widgetu. Script je stahován asynchronně.

Zabudování do stránek - CMS

V případě CMS systémů může být situace složitější, ale vložení kódu do těla webové stránky by mělo ve většině případů fungovat bez problémů.

Návody pro CMS:

results matching ""

  No results matching ""