CS-Cart

Po přihlášení myší najeďte na „Design“ a „Templates“.

Následně klikněte v levé nabídce na „Templates“ a vyberete index.tpl. Dále vložte těsně před tag <body> kód vašeho balíčku a změny uložte.

results matching ""

    No results matching ""