Drupal

Nejdříve se přihlaste do svého účtu a pak klikněte na „Structure“ v horní liště. A následně na položku „Block layout“.

Zobrazí se vám možnosti administrace jednotlivých bloků, kterými je vaše stránka tvořena. Odscrollujte zcela dolů a u položky „Footer fifth“ klikněte na tlačítko „Place block“.

V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko „+ Add custom block“, čímž se vám otevře editor vlastního bloku. V Block description zvolte libovolný popis bloku. V sekci „Body“ zvolte v dropdown menu „Text format“ na „Full HTML“ a v textovém editoru klikněte na ikonu <> Source, čímž se aktivuje možnost vložit HTML kód. Do textového pole následně zkopírujte kód balíčku z administrace webu. Změny uložte.

Následně se zobrazí další krok, ve kterém zvolíte název vytvořeného bloku a odškrtnete „Display title“, aby se na webu název nezobrazoval. V dropdown menu „Region“ zvolte například „Footer fifth“ (nejspodnější část stránky) a klikněte na „Save block“.

V tomto kroku si také můžete případně nastavit konkrétní podstránky webu, kde chcete mít tlačítko mluvii zobrazené. Ve vašem případě bude dostupné ze všech podstránek.

results matching ""

    No results matching ""