Magento Enterprise

Nejdříve otevřete záložku „CMS“, jděte do „Pages“ a poté do „Manage Content“.

Novou stránku přidáte pomocí „Add New Page“.

Následně si v levé části rozkliknete „Content“, zkopírujete HTML kód mluvii a uložíte.

Nyní máte mluvii na webu.

results matching ""

    No results matching ""