Minimální SW požadavky pro operátory

Plná podpora:

  • Google Chrome (včetně pravidelných aktualizací) pro OS Windows

Omezená podpora:

  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Edge
  • Opera


Varování: V případě použití některého z těchto prohlížečů není možné garantovat bezchybný provoz aplikace!


Poznámka: Google Chrome je běžně aktualizován automaticky (za předpokladu, že IT oddělení zákazníka nezakáže automatické aktualizace).

results matching ""

    No results matching ""