Hlášení chyb

Postup k pořízení screenů obrazovky a výpisu z konzole prohlížeče.

Úvod

Tento dokument byl vytvořen scílem poskytnout uživatelům mluvii vhodný postup pro pořízení co nejkvalitnějších screenů a výstupů z konzole, které budou mít co největší vypovídající hodnotu, a tím tak napomohou k rychlejší investigaci a řešení nestandardního chování aplikace.

Postup

V následujících podkapitolách jsou detailněji popsány náležitosti jak pořizovaných screenů obrazovky tak výpisů z konzole prohlížeče. Obě tyto položky je vhodné zasílat jako přílohu ticketu, který založíte v našem helpdesku. Platí, že čím více screenů pošlete, tím lépe.

Screeny obrazovky

Jakmile se při běžném provozu aplikace mluvii vyskytne chyba či jiný problém, je to správný moment pro pořízení screenu celé obrazovky (včetně URL adresy nebo času ve spodní systémové liště Windows).

URL adresa občas napoví příčinu nezobrazení určitých informací nebo sekcí aplikace. Z parametrů sezení je nejdůležitější zejména ID sezení, prohlížeč a OS. Systémový čas je užitečný zejména v případech, kdy z nějakého důvodu není k dispozici ID sezení.

Výpis z konzole prohlížeče

V konzoli prohlížeče se zobrazují události, které se dějí v průběhu používání aplikace. V případě výskytu chyb či nestandardního chování aplikace se zde zobrazují hlášky o chybách či varování.

Jakmile se při běžném provozu aplikace mluvii vyskytne chyba či jiný problém, je to správný moment pro zobrazení a uložení obsahu konzole do textového souboru.

Postupujte dle následujícího postupu:

1) Stiskněte klávesu F12

2) Překlikněte se na záložku „Console“ (2. záložka)

3) Klikněte pravým tlačítkem myši kdekoli v rámci zobrazené záložky

4) Vyberte možnost „Save as“ a uložte text. soubor. Nejlépe skoncovkou „.rtf“

Pokud používáte Mac, pro vyvolání console prohlížeče (krok 1) stiskněte klávesovou zkratku Cmd + Option + J.

Je také možné pouze si zobrazit konzoli prohlížeče a až následně si uložit screen obrazovky (aplikace a konzole prohlížeče současně). Výpis konzole v samostatném souboru je obvykle vhodnější s ohledem na jeho úplné znění i snadnější práci s ním.

Last updated