Slovníček pojmů

ACW (After-call work) - doba, po kterou operátor hodnotí právě ukončené sezení

BCW (Before-call work) - doba, po kterou má operátor čas připravit se na kampaňové volání (např. prostudovat dosavadní komunikaci s klientem), které se automaticky zahájí ihned po dokončení odpočtu.

Fallback - funkce routingu, kdy při nesplnění podmínek přepadu, bude klient přeroutován zpátky do první skupiny

Iframe - vlastní stránka vložená do existující stránky (např.: vstupní /výstupní /offline formálář; pop-up)

IVR (Interactive Voice Response) - automatizovaný telefonní systém, který volajícím nabízí předdefinovanou sadu dostupných operací, ze kterých si volající volí pomocí klávesnice

Ikonka - grafické zpodobnění tlačítka

Návštěvník - uživatel, který je na našich stránkách, ale dosud nevstoupil do fronty

Tenant - samostatné /autonomní oddělení v rámci jedné společnosti

Tlačítko - vizuální zpodobnění mluvii tlačítka na webové stránce

WebChat Balíček - balíček pravidel, který určuje podobu a funkce tlačítka mluvii na webové stránce

Klient - uživatel, který už vstoupil do fronty, případně už měl někdy sezení s vaší firmou

Last updated