Česky
Search
K
Links
Comment on page

Klávesové zkratky

Pro rychlejší práci s aplikací mluvii je možné užívat sadu klávesových zkratek. Některé zkratky jsou dostupné pouze v aktivní konverzaci.
OBECNÉ
Text
Alt + M
Otevřít / Zavřít menu se stavem operátora
Alt + H
Otevřít / Zavřít přehled klávesových zkratek v aplikaci
Alt + I
Otevřít / Zavřít panel Pozvánky
Alt + ↑
Předchozí chat
Alt + ↓
Další chat
SEZENÍ
Alt + 1
Klient
Alt + 2
Video hovor
Alt + 3
Sdílení
Alt + 4
Šablony
Alt + 5
Prohlížeč
Alt + B
Zablokování klienta
Alt + R
Přesměrování klienta
Alt + E
Ukončení sezení
CHAT
Alt + C
Fokus chatu
Alt + X
Šablony
Enter
Poslat zprávu
Shift Enter
Nový řádek
SYSTÉM
Esc
Opustit
Enter
Poslat