Klávesové zkratky

Pro rychlejší práci s aplikací mluvii je možné užívat sadu klávesových zkratek. Některé zkratky jsou dostupné pouze v aktivní konverzaci.

OBECNÉ

Alt + M

Otevřít / Zavřít menu se stavem operátora

Alt + H

Otevřít / Zavřít přehled klávesových zkratek v aplikaci

Alt + I

Otevřít / Zavřít panel Pozvánky

Alt + ↑

Předchozí chat

Alt + ↓

Další chat

SEZENÍ

Alt + 1

Klient

Alt + 2

Video hovor

Alt + 3

Sdílení

Alt + 4

Šablony

Alt + 5

Prohlížeč

Alt + B

Zablokování klienta

Alt + R

Přesměrování klienta

Alt + E

Ukončení sezení

CHAT

Alt + C

Fokus chatu

Alt + X

Šablony

Enter

Poslat zprávu

Shift Enter

Nový řádek

SYSTÉM

Esc

Opustit

Enter

Poslat

Last updated