Prohlížeč

Záložka Prohlížeč umožňuje operátorovi pořídit screenshot stránky, na které se klient momentálně nachází. Se snímkem pak může operátor zacházet obdobně, jako je tomu u sdílení dokumentů. Klient vše vidí ve svém prohlížeči v reálném čase. Screenshot klientova webu lze kdykoliv obnovit.

Co-browsing

Tato funkce vám zpřístupní uživatelskou stránku klienta v reálném čase a do určité míry umožní operátorovi jeho stránku ovládat. Klient i operátor však budou moci stále fungovat samostatně a každý bude mít svůj vlastní kurzor.

Co-browsing naleznete v záložce Prohlížeč. Klientovi se poté objeví dialogové okno, které jej vyzve k souhlasu se sdílením.

Jako operátor budete moci:

  • scrollovat stránku,
  • vyplňovat textová pole,
  • kopírovat, vkládat a mazat zvolený text,
  • kreslit na stránce klienta,
  • nebo například vkládat položky do košíku.

Funkce Don’t touch me

Vložením krátkého řádku kódu je možné znepřístupnit operátorovi určitou oblast stránky. Toto bezpečnostní opatření se může v praxi týkat například tlačítka nebo textového pole. Díky tomu může mít klient vždy kontrolu nad citlivými údaji a operátor nebude moci takové údaje mazat nebo kopírovat.

Přesný návod na implementaci této funkce naleznete zde.

results matching ""

    No results matching ""