2.66

Nasazeno: 13. 07. 2021

Novinky v mluvii

1) Rozšířili jsme veřejné API

V oblasti kampaní jste nově schopni zjistit stav jednotlivých kontaktů zařazených do kampaně. Zároveň získáte také informaci o plánovaném opakovaném pokusu o zavolání.

Zároveň získáte také další detailní informace na úrovni kontaktů obsažených v kampani.

V rámci exportovaných sezení získáte nově také parametr, obsahující id kampaně.

API dále obsahuje informace o uživatelích, především skupiny, kterými jsou členy, poznámku z profilu a poslední změnu jejich důvodu nepřítomnosti.

Drobné úpravy v aplikaci:

  • Performance metriky - oprava agregace počtu sezení na hodiny

  • Caller ID v telefonku se ukazuje správně

  • Opravena změna odesílatele u inboxu

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu, která nám pomáhá neustále mluvii zlepšovat :)

Last updated