Česky
Search
K
Links

2.66

Nasazeno: 13. 07. 2021

Novinky v mluvii

1) Rozšířili jsme veřejné API

V oblasti kampaní jste nově schopni zjistit stav jednotlivých kontaktů zařazených do kampaně. Zároveň získáte také informaci o plánovaném opakovaném pokusu o zavolání.
Zároveň získáte také další detailní informace na úrovni kontaktů obsažených v kampani.
V rámci exportovaných sezení získáte nově také parametr, obsahující id kampaně.
API dále obsahuje informace o uživatelích, především skupiny, kterými jsou členy, poznámku z profilu a poslední změnu jejich důvodu nepřítomnosti.
Drobné úpravy v aplikaci:
  • Performance metriky - oprava agregace počtu sezení na hodiny
  • Caller ID v telefonku se ukazuje správně
  • Opravena změna odesílatele u inboxu
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu, která nám pomáhá neustále mluvii zlepšovat :)
Last modified 1yr ago