Soubory

V této části můžete prohlížet všechny uložené soubory, nahrávat nové nebo mazat stávající. Při vstupu do sekce Soubory se vám jako Administrátorovi nebo Správci souborů tenantu automaticky otevřou soubory společné.

Ty jsou dostupné pro všechny uživatele společnosti, tedy i všechny operátory. Je tak vhodné zde ukládat soubory, které mohou využít všichni operátoři během sezení s klienty. Pokud jste také v roli operátora, své soubory můžete spravovat přepnutím na moje soubory.

Omezení podporovaných formátů (whitelisting)

Pokud např. z bezpečnostních důvodů potřebujete zabránit přenosu potenciálně nebezpečných typů souborů, je možné v administraci vybrat konkrétní typy, které bude možné v rámci mluvii použít.

Ve výchozím nastavení jsou podporovány následující typy souborů: png, .gif', .jpg, .jpeg, .jpe, .jif, .jfi', .jf', .bmp,. doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, .ppsx, .sldx.

V případě potřeby je možné množinu podporovaných souborů omezit či rozšířit o další typy.

Pokud budete mít zájem o toto nastavení, obraťte se svého obchodníka nebo nám napište přes chat na našem webu.

Omezení podporovaných formátů má vliv na:

  • soubory zasílané během chatu (mezi operátory)

  • soubory nahrávané do mluvii

  • soubory vkládané do přílohy emailu

Přidání nového souboru

Nahrát soubory můžete pomocí tlačítka „Přidat”. V postranním panelu vyplníte název souboru, který můžete zařadit buď do složky, nebo ho nechat samostatně. Kliknutím na tlačítko „Vybrat soubor” pak zvolíte soubor, který chcete nahrát. Poté zvolte „Vybrat” a uložte.

Video

Mezi soubory můžete vložit také YouTube video. Do kolonky s názvem „Nebo zadejte adresu URL videa” vložte odkaz na video a uložte. Odkaz pak můžete řadit do složek a podsložek stejně jako soubory.

Při nahrávání souborů doporučujeme využívat i složky a podsložky. Orientace v souborech pak bude snazší pro vás i ostatní uživatele.

Složky souborů jsou v základním nastavení viditelné pro všechny skupiny. Také můžete upravit viditelnost složky jen pro vybrané skupiny.

Last updated