Autentizace

Prostředí se nachází na adrese https://app.mluvii.com/api (v případě on premise varianty https://{vase_domena}/api). Kliknutím na tlačítko se můžete autentizovat jedním ze způsobů uvedených v sekci Autentizace a volat API přímo z portálu, kliknutím na tlačítko u konkrétní API metody.

Pokud chcete volat rozhraní Public API, musíte nejprve mít JWT token z autentizačního serveru. Token má platnost 1 hodinu, po uplynutí této doby musí být aktualizován (vydán znovu).

Mluvii Public API umožnuje 2 způsoby autentizace podle OAuth2.0 standardu :

  1. Vygenerované API uživatelské jméno a heslo (client_credentials).

  2. Přihlášení přes login obrazovku (OpenID Connect)

API uživatelské jméno a heslo

Krok 1

Vygenerujte nové username a heslo pro API z administračního rozhraní mluvii. (Sekce Nastavení společnosti->Api klíče)

Pro přístup do sekce musíte mít oprávnění Správce společnosti!

Krok 2

Použijte generované heslo k volání autentizačního serveru.

curl -X POST \
  https://app.mluvii.com/login/connect/token \
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  -d 'response_type=token&grant_type=client_credentials&client_id=<vaše API username>&client_secret=<vaše API heslo>'

On premise varianta: curl -X POST https://{vase_domena}/login/connect/token

Pro tento krok, je možné použít libovolnou knihovnu nebo nástroj, který podporuje OAuth2 standard,. např. Postman.

Krok 3

Použijte JWT token vrácený autentizačním serverem k volání rozhraní Public API pomocí http hlavičky "Bearer".

curl -X GET https://app.mluvii.com/api/v1/Sessions/{id} \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer {access-token}'

On premise varianta: curl -X GET https://{vase_domena}/api/v1/Sessions/{id}

Přihlášení přes login obrazovku

Pokud zavoláte libovolnou API metodu bez tokenu, autentizační server požadavek přesměruje na přihlašovací stránku. Pokud máte práva administrátora, můžete po přihlášení volat API přímo z prohlížeče.

Pro výčet existujících webhooků klikněte zde.

Last updated