WebChat

Chcete upravit podobu tlačítka WebChatu na svém webu? Pak jste v sekci WebChat správně. Zde můžete nastavit vzhled chatového widgetu, pole CallBack nebo chatového okna. Přizpůsobit zde můžete barvy, texty, loga nebo profilové fotografie.

Aplikace má přednastavený vzhled i texty. Pokud si neupravíte nastavení podle svých preferencí, aplikace bude používat základní nastavení.

Ke každému z WebChat balíčků je užitečné si poznamenat do popisu např. URL webu, kde je WebChat balíček použit.

Vytvoření nového WebChat balíčku

Nový WebChat balíček nastavíte kliknutím tlačítko „Přidat“. Vyplníte jeho název a pomocí ikonky () ze seznamu vyberete buď existující routovací pravidlo, nebo vytvoříte nové (klikněte na tlačítko „Přidat”, pravidlo pojmenujte a uložte, ostatní můžete nastavit později) a klikem na „OK” nastavení uložíte.

Právě jste vytvořili nový WebChat balíček, který si můžete podle návodu v následujících sekcích libovolně upravit.

Obecné nastavení

Zde můžete navolit routingová a spouštěcí pravidla k balíčku. Před jejich nastavením doporučujeme si prostudovat jednotlivé sekce Routing a Pravidla.

V sekci Obecné nastavení naleznete také javascriptový kód, kterým můžete balíček do vaší stránky jednoduše vložit. Stačí stisknout tlačítko „Kopírovat kód” a vložit ho do vašich stránek do <head> nebo <body> elementů. Nebo si můžete vytvořit vlastní testovací webovou stránku.

Tlačítko

U nastavení tlačítka máte možnost měnit jeho vzhled a také jeho chování.

Vzhled

 • při volbě vzhledu tlačítka nastavujete jeho podobu a typ vstupu (WebChat, Callback či Videohovor),

 • nastavení pozice - umístění tlačítka na stránce. Vybrat si můžete z pozic vpravo, vlevo, nahoře, dole nebo si navolit vlastní umístění s horizontálním a vertikálním odsazením.

 • Z-index určuje, který prvek je v popředí (čím vyšší z-index tím víc v popředí).

 • nastavení barev - indikace stavu Online, Zaneprázdněn, Offline.

Chování

 • zde máte možnost rozhodnout, zda chcete zobrazovat tlačítko ve stavu zaneprázdněn a ve stavu offline

 • dostupnost WebChatu - můžete zvolit vyhodnocení routingu, stav všech skupin, či stav jedné skupiny.

Volba "vyhodnocení routingu" ovlivňuje mimo jiné chování chatbotů či routingu samotného!

Modelová situace:

 • Nastavujete Chování WebChat balíčku

 • WebChat balíček používá routing, který obsahuje skupinu operátorů a chatbota

 • Vyberete z nabídky položku podle "Stavu jedné skupiny" a zvolíte danou skupinu

--> Přítomnost chatbota v routingu nemá význam a stav widgetu je dán stavem skupiny!!!

Pop-up

Pop-up je prvek, který vám pomůže upoutat pozornost návštěvníka na stránce. Může jím být text, vlastní obrázek nebo prvek v iframe, který se objeví po nastavené době. Velikost, odsazení nebo barvu textu si můžete sami nastavit. Pop-up lze ovšem také zcela vypnout.

Chat

Zde můžete nastavit všechny parametry, které se týkají chatového okna a vstupních, výstupních a offline formulářů.

Upravovat můžete:

 • logo společnosti - doporučujeme čtvercový formát obrázku nebo gifu. Jeho pozici pak můžete upravit v editoru.

 • textace v horní liště - tedy nastavení názvu společnosti, nastavení vstupní zprávy (možno v několika jazycích).

 • barva jednotlivých prvků - barva textů, barva konverzačních bublin operátora i klienta.

 • umístění a odsazení - poloha chatového okna (vpravo, vlevo, uprostřed...) a jeho odsazení od okrajů.

 • velikost chatového okna - můžete nastavit šířku a výšku zcela dle potřeby.

Pokud si nepřejete zobrazovat v chatovém okně informaci "Hledáme pro vás volného operátora", použijte nastavení ve spodní části okna.

Formuláře

Mluvii rozlišuje 4 druhy formulářů:

 • vstupní

 • výstupní

 • offline

 • Call script používaný v případě telefonních kampaní.

Pro svůj widget můžete použít buď mluvii formulář vytvořený v rámci editoru formulářů, nebo si pomocí iframe vytvořit vlastní.

Pokud nechcete při konverzaci s klienty používat formuláře, můžete je jednoduše vypnout.

U offline formuláře je nutné zadat e-mail, ze kterého budou klientům odesílány přepisy konverzací.

Vstupní a výstupní formulář u tlačítek typu Callback se řídí nastavením v rámci záložky Showroom formuláře.

Showroom

Showroom slouží k vizuálnímu nastavení pro spojení přes funkci CallBack či pro Pozvánky.

Nastavuje se zde pozadí showroomu, tedy obrázek, vizualizace nebo barevné schéma. A samostatně se zde nastavuje vstupní a výstupní formulář.

Nastavení WebChatu si můžete ještě před jeho nasazením zkontrolovat kliknutím na tlačítko „Náhled“. Takovou kontrolu můžete provádět jak u Showroomu, chatu, Pop-up nebo vybraného formuláře či Hero Card.

Chcete-li si otestovat, jak se bude váš WebChat chovat v reálném prostředí, klikněte na testovací stránku. Pokud máte k WebChatu správně nastavený routing a skupinu, můžete si zkusit sezení od úplného začátku až po jeho konec.

Pokud si potřebujete nastavit pozadí stránky pro potřeby Pozvánek, přesuňte se na záložku "Showroom" v rámci Výchozího WebChat balíčku.

Last updated