WhatsApp kampaň

Kampaně naleznete v samostatné sekci v hlavním bočním panelu pod ikonou “megafonu”.

Kampaně WhatsApp nejsou v tuto chvíli zcela dokončeny. V nových verzích průběžně doplňujeme chybějící funkce.

Příprava kontaktů pro kampaň

Před založením kampaně je nutné si připravit seznam kontaktů, které budou použity v rámci kampaně.

Tyto kontakty již máte obsažené v Adresáři kontaktů, a nebo si je importujete pomocí tlačítka “Nahrát CSV”. Zde vyberete CSV soubor s kontakty a v dalším kroku namapujete sloupce obsažené v CSV souboru na existující sloupce v Adresáři kontaktů (klientovo jméno, klientův email, klientovo tel. číslo apod.).

V dalším kroku je užitečné si vytvořit filtr, který umožní pro účely kampaně vybrat jen omezenou množinu kontaktů, kterým bude zaslána zpráva na WhatsApp.

Pomocí tlačítka filtr aplikujete některý z existujících filtrů, případně si vytvoříte nový filtr.

Tyto filtry je možné vytvářet také při zakládání kampaně, kdy už se předpokládá, že v Adresáři kontaktů jsou kontakty obsaženy.

Založení kampaně

Pro založení kampaně je třeba kliknout na tlačítko “+ Vytvořit kampaň”, následně vyberte typ "WhatsApp" a zadejte název kampaně. Dále vybíráte z nabídky:

 • WhatsApp účet (telefonní číslo)

 • Formulář (template message)

 • Jazykovou mutaci (pokud jich existuje více)

Pro lepší přehlednost můžete ke kampani doplnit i poznámku.

Objem odesílaných zpráv je omezen na úrovni 24 hodinového okna a může se v průběhu času měnit. Více informací naleznete zde.

Abyste si mohli být jistí, že vybíráte vždy z aktuálního seznamu Metou schválených šablon, doporučujeme vždy synchronizovat dostupné formuláře pomocí tlačítka Synchronizovat formuláře.

Stav jednotlivých formulářů se v čase může měnit (např. formulář může být zablokován, případně se může změnit počet použitelných jazykových mutací). Aktuální stav můžete zjistit v sekci Formuláře. Detail potíží u konkrétního formuláře zobrazením nápovědy najetím myší na ikonu výstražného trojúhelníku.

Přidání kontaktů do kampaně

Kontakty do založené kampaně máte možnost přidat dvěma způsoby, a to:

A) Z Adresáře kontaktů (prostřednictvím dříve vytvořeného filtru)

Kromě zmíněného filtru vybíráte i parametr, ze kterého se nahrají tel. čísla klientů. V návaznosti na vybrané šabloně vybíráte navíc parametry, které se používají pro doplnění dynamických hodnot (unikátní pro každý kontakt).

Aby nebyla zákazníkovi omylem poslána prázdná hodnota, máte možnost definovat defaultní hodnotu, která se použije v případě, že nahraný .csv soubor či kontakt v adresáři kontaktů neobsahuje žádnou hodnotu.

B) Pomocí .csv souboru

Doporučujeme využít připravenou prázdnou šablonu, kterou si můžete stáhnout přes link, který se zobrazí po kliknutí na možnost Nahrát CSV.

Pořadí nahraných sloupců v .csv souboru má vliv na to, v jaké dynamické proměnné se hodnoty sloupců objeví. Vysvětleme si to na příkladu:

Odesíláme šablonu: "Dobrý den, [ ] [ ], váše objednávka č. [ ] byla vyřízena."

CSV soubor obsahuje sloupce:

 • Klientovo telefonní číslo

 • Oslovení (pane, paní)

 • Jméno

 • Číslo objednávky

Správa WhatsApp kampaně

Obsluha WA kampaně (spuštění, pozastavení, ukončení či nahrání kontaktů) se nijak neliší od telefonní kampaně.

Oproti klasickým telefonním kampaním jsou v případě WhatsAppu používány konfigurovatelné Template Messages. Pokud pro kampaň zvolíte takovou Template Message, která obsahuje dynamické proměnné, nesmíte zapomenout do uploadovaného .CSV souboru přidat i sloupce s odpovídajícími daty. Případně v Adresáři kontaktů musí související sloupce existovat!

Nahrané kontakty mohou nabývat následujících stavů:

 • Počáteční - úvodní stav ihned po nahrání kontaktu

 • Probíhá - probíhá odesílání Template Message

 • Odesláno - zpráva byla odeslána

 • Doručeno - zpráva byla doručena

 • Přečteno - zpráva byla přečtena klientem

 • Naplánováno opakování - zpráva bude odeslána znovu viz čas ve sloupci "Další pokus"

 • Chyba - zprávu se 3x nepodařilo odeslat (další pokusy nepokračují)

 • Neplatný záznam - tel. číslo nahraného kontaktu nemá obvyklé parametry

 • Odesílání se nezdařilo - technické potíže na straně poskytovatele

 • Zrušeno administrátorem - kampaň byla ukončena a na vybrané kontakty nebyla zpráva odeslána

Last updated