Kontakty v kampani

Kontakty obsažené v kampani mohou v jejím průběhu nabývat různých stavů. V rámci WhatsApp kampaně můžete nalézt tyto stavy:

Pokud nevidíte stav "Úspěšně odesláno", neznepokojujte se. Jedná se o starší stav, který se v dnešní době již nepoužívá.

Last updated