Pracovní plocha

Pracovní plocha operátora obsahuje všechny funkce pro práci s klienty. Ještě před zahájením konverzace můžete měnit stav operátora, nastavit si notifikace, nebo poslat pozvánku ke konverzaci. V případě, že operátor obsluhuje také telefonní kanál, zobrazí se mu navíc ikonka telefonního sluchátka.

Stav operátora

Stav operátora slouží jako vyjádření připravenosti operátora přijímat nové klienty. Přihlášení operátora je v základním nastavení ve stavu „Online“. Tento stav může operátor kdykoliv změnit na „Pryč“ kliknutím na ikonu Profil v pravém horním rohu okna. Zde má možnost vybrat stav Pryč bez důvodu, a nebo konkrétní typ pauzy (oběd, osobní apod.).

Stejným způsobem je možné stav změnit zpět na „Online“.

Dostupnost kanálů

Na první záložce je operátorovi zobrazen seznam všech komunikačních kanálů, které mu jsou přiděleny v nastavení uživatelů. Operátor má možnost si zapínat/vypínat jednotlivé kanály, a tím ovlivňovat, zda mu budou do fronty vstupovat sezení daného typu či emaily. Možnost měnit stav jednotlivých kanálů může být zakázána v nastavení společnosti.

Pozvánka

Pozvánky slouží k přímému spojení operátora s klientem. Pro toto spojení je třeba vygenerovat kód Pozvánky. Poté stačí, aby klient tuto adresu navštívil stejně jako jakýkoliv jiný web.

Pozvánky mohou být jednorázové či pro opakované použití (v rámci definovaného časového období). Jsou k dispozici předvolené hodnoty, ale je možné definovat i vlastní délku.

Pro efektivní použití pozvánky doporučujeme dohodnout si mezi operátorem a klientem konkrétní den a termín.

Výjimkou jsou pozvánky generované přes REST API, které je možné použít opakovaně. Zároveň je občas užitečné některé URL linky zneplatnit, aby je nebylo možné nadále použít pro spojení s operátorem. Bližší informace najdete v části REST API v sekci Pro IT specialisty.

Notifikace

Aplikace umožňuje nastavit upozornění na nově příchozí klienty či nepřečtené zprávy od nich v případě, že okno aplikace není aktivní (tzn. operátor je přepnut na jinou záložku prohlížeče, nebo má okno minimalizované). Nastavit lze zvuková upozornění a notifikace prohlížeče při vstupu nového klienta do fronty či při nové zprávě od klienta v aktivní konverzaci.

Nezapomeňte se ujistit, že máte v rámci operačního systému Windows povolené notifikace na úrovni prohlížeče Google Chrome.

Externí volání

Barva telefonního sluchátka určuje stav telefonní linky operátora (připravenost pro obsluhu telefonních hovorů). Zelená barva značí plnou funkčnost, zatímco šedá barva znázorňuje nedostupný nebo vypnutý telefonní kanál.

Last updated