Česky
Search
K
Links
Comment on page

WIDGET API

Přístup k API

Po nahrání tlačítka se volá callback funkce $owidgetOnLoad. Pomocí objektu owidget lze volat funkce API.
<script type="text/javascript">
(function () {
var scr = document.createElement('script');
scr.type = 'text/javascript';
scr.async = true;
scr.charset = 'UTF-8';
scr.src = '//app.mluvii.com/widget/OOWidget.js';
scr.$owidgetOnLoad = function (owidget) {
if (!owidget.isSupported) {
return;
}
// owidget.init(...);
// ...
// owidget.connectToServer();
};
var ffs = document.getElementsByTagName('script')[0];
ffs.parentNode.insertBefore(scr, ffs);
})();
</script>

Funkce api

init

Syntaxe

owidget.init(companyId, [widgetPreset], [language], [scope]);

Parametry

 • companyId GUID identifikující společnost.
 • widgetPreset Název balíčku. Pokud parametr chybí, použije se výchozí balíček.
 • language Jazyk balíčku. Pokud parametr chybí, rozhodují další parametry viz níže
 • scope Nepovinný parametr. Balíček se při inicializaci pokusí obnovit možnou probíhající konverzaci, pouze pokud byla započata v balíčku inicializovaném se stejnou scope proměnnou.
Jazyk se určuje:
 1. 1.
  podle owidget.init - parametr language
 2. 2.
  když je prázdný tak podle jazyka stránky (header language - F12 - Elements)
 3. 3.
  když není určený, pak rozhoduje jazyk prohlížeče

connectToServer

Nahraje konfiguraci ze serveru a spustí sledování stavu skupin operátorů.

Syntaxe

owidget.connectToServer();

setAppEventCallback

Nastaví funkci zpětného volání pro sledování definovaných událostí.

Syntaxe

owidget.setAppEventCallback(callback);

Parametry

 • callback Funkce zpětného volání: function (e) { }. Funkce bude zavolána pokaždé, když nastane jedna z definovaných událostí. Parametr funkce e bude obsahovat strukturu popisující událost s prvky:
  • type Typ události.

Typy událostí

 • chatWindowOpen Okno chatu otevřeno.
 • chatWindowClosed Okno chatu zavřeno.
 • chatSessionCreated Klient čeká na operátora.
 • chatSessionStarted Začalo sezení s operátorem.
 • chatSessionEnded Sezení skončilo.

setStatusUpdateCallback

Nastaví funkci zpětného volání pro sledování stavu tlačítka.

Syntaxe

owidget.setStatusUpdateCallback(callback);

Parametry

 • callback Funkce zpětného volání: function (code) { }. Funkce bude zavolána pokaždé, když se změní stav tlačítka. Parametr code nabývá jedné ze tří popsaných hodnot.

Kódy stavu tlačítka

 • 0 tlačítko je „offline“
 • 1 tlačítko je „online“
 • 2 tlačítko je „busy“

setCustomNumberNormalization

Nastaví vlastní funkci na normalizaci telefonního čísla

Syntaxe

owidget.setCustomNumberNormalization(callback);

Parametry

 • callback Funkce zpětného volání: function (phoneNumber) { }. Funkce nahradí výchozí funkci pro normalizaci telefonního čísla

Očekávané návratové hodnoty

 • null Pokud je číslo v nevalidním formátu, má funkce vrátit null
 • Normalizované číslo Pokud je zadané číslo ve správném formátu vrací se string s telefonním číslem v mezinárodním formátu např. +420 777 666 555 i pokud byl vstup pouze 777 666 555