PUBLIC API

Tento návod předpokládá, že zákazník využívá cloudové řešení aplikace mluvii. V případě, že zákazník využívá on premise varianty, je nutné zaměnit hostovací url za url zákazníkova serveru.

Jedná se o rozhraní, které umožňuje komunikaci mezi mluvii a vašimi interními aplikacemi. Data můžete přeposlat z mluvii do svých vlastních systémů pomocí Public API callů. Díky tomu uchováte data mimo platformu mluvii, vytvoříte vlastní reporting, integrujete systémy třetích stran a mnohem více. Můžete například automaticky připojit všechna sezení ke konkrétnímu zákazníkovi v CRM.

K čemu slouží?

Public API umožňuje hned několik užitečných akcí. Využijete ho například ve chvíli, kdy chcete převést informace o uživateli z aplikace do jiného systému. Slouží také k synchronizaci stavů uživatelů mezi mluvii a systémy třetích stran. Podstatnou akcí je také anonymizace údajů o klientech. Data lze anonymizovat jak v případě všech informací o klientovi tak i u jednotlivých Sezení.

Pomocí Public API lze také zobrazit kompletní údaje o sezení nebo uživatelích aplikace (jméno, příjmení, e-mail, ID, username). Další možností je generování pozvánek s neomezenou platností a jejich pozdější zneplatnění. Administrátoři také jistě ocení možnost hromadně měnit vzhled a chování existujících balíčků (vizuál chatových tlačítek, skrývání tlačítek a změna formulářů).

V neposlední řadě lze díky volání tzv. webhook metody předávat informace z mluvii do jiného systému v reálném čase:

  • změna stavu operátora,

  • zahájení sezení,

  • přepojení sezení na jiného operátora,

  • ukončení sezení.

Last updated