Uživatelé

V této sekci najdete seznam všech uživatelů (operátorů a administrátorů) v rámci společnosti. Zde můžete vytvářet nové uživatele, upravovat jejich údaje, nastavovat jejich oprávnění k jednotlivým tenantům, udělovat práva administrátora nebo účet deaktivovat a případně znovu aktivovat.

Vytvoření nové role

Pro přidání nového uživatele klikněte na tlačítko + (Přidat) v pravém horním rohu. V novém panelu pak vyplníte:

 • jméno,

 • příjmení,

 • e-mail

 • uživatelské jméno operátora, které uvidí i vaši klienti.

Kliknutím na tlačítko „Přidat uživatele” údaje uložíte a na uvedený e-mail přijde odkaz pro nastavení hesla. Po nastavení přístupových údajů se může operátor do aplikace přihlásit sám.

Pokud si uživatel nastaví vlastní uživatelské jméno (tzn. změní defaultní e-mailovou adresu), musí vždy během přihlašování používat jím nastavené uživatelské jméno a heslo. Kombinace hesla a e-mailové adresy přestane fungovat!

Role administrátora

Rozlišujeme 2 typy administrátorů (správců):

V roli Správce společnosti máte neomezený přístup k nastavení společnosti. Mimo jiné také ke správě uživatelů. Tzn., že přidělujete operátorům jejich skupiny a nastavujete jim oprávnění. U vybraného uživatele musíte nejdříve kliknout na některý z tenantů.

V novém panelu naleznete možnost upravit údaje uživatele pro tenant (stejně jako v Profilu).

Pod ikonou fotografie můžete přiřadit oprávnění a rozsah pravomocí operátora. V horní části okna najdete seznam skupin a operátora přiřadíte jednoduchým zaškrtnutím políčka.

Pokud žádná ze skupin není vyhovující, můžete použít tlačítko „Spravovat skupiny”, které zobrazí sekci Skupiny, kde můžete založit novou skupinu.

Přehled oprávnění administrátorů

OprávněníPřístup k funkcím v rámci tenantu

Tenant admin

přehled operátorů, přehled sezení, reporty, celé nastavení

Správa souborů tenantu

správa souborů, správa souborů ostatních uživatelů, zobrazení seznamu skupin

Správa šablon tenantů

správa šablon, správa šablon ostatních uživatelů, zobrazení seznamu skupin

Zobrazení dalších sezení

přehled sezení ostatních operátorů

Zobrazení dalších e-mailů

přehled e-mailů ostatních operátorů

Pohled na operátory

přehled tabulky operátorů

Správa kampaní

správa kampaní

Tagování ukončených sezení

možnost tagovat již ukončené sezení

Pokud potřebujete zajistit pro operátory přístup k nepřijatým sezením, udělte jim oprávnění Zobrazení dalších sezení. Pro lepší přehled mezi nepřijatými sezeními a pro jejich snadnější odbavení doporučujeme využít dílčí oprávnění "Tagování ukončených sezení".

Správce tenantu k sekci Uživatelé nemá přístup a nemůže např. vytvářet nové uživatele či upravovat počet jejich slotů.

Při prvním vstupu do této sekce uvidíte jen aktivní uživatele. Pokud tedy uživatele deaktivujete, ze seznamu zmizí. Chcete-li vidět současně aktivované i deaktivované uživatele ve vašem tenantu, v levém panelu nahoře najdete ikonku filtru (). Klikněte na ni, zaškrtněte obě pole Aktivováno a Deaktivováno a potvrďte změnu.

Po jakékoli změně v oprávnění uživatelů je potřeba u konkrétních uživatelů znovu načíst záložku s mluvii.

Operátorská oprávnění

Roli operátora můžete přidělit jen pro konkrétní komunikační kanál(y) mluvii. Oprávnění operátora nastavujete na úrovni tenantu a můžete přiřadit kanály:

 • WebChat,

 • IP Telefonie,

 • E-mail,

 • Facebook Messenger,

 • WhatsApp,

 • Apple Messages for Business a

 • VKontakte.

Zaškrtnutím tohoto pole udělíte operátorovy oprávnění pro obsluhu sezení z vybraného kanálu a používání s ním spojených funkcí.

Operátor pak může v uživatelském rozhraní v sekci Stav operátora přepínat, pro které kanály je, nebo není aktivní. Dostupnost kanálů lze zapínat a vypínat jak ve stavu Online, tak ve stavu Pryč.

Nastavení počtu slotů pro operátory

U každého z operátorů můžete nastavit rozdílný počet slotů pro jednotlivé skupiny kanálů (živé, offline, e-maily). Sloty se nastavují na úrovni jednotlivých operátorů v záložce Sloty pro operátory.

Sloty je možné nastavit i hromadně, a to vybráním libovolného počtu operátorů (pomocí checkboxu) a následným kliknutím na pole Možnosti -> Hromadné úpravy slotů.

Díky nastavení rozdílného počtu slotů pro jednotlivé skupiny kanálů můžeme například ulevit nováčkům, kteří budou odbavovat současně menší počet sezení oproti zkušenějším kolegům.

Last updated