Minimální HW požadavky pro operátory

Pracovní stanice operátorů musí pro správné fungování splňovat následující minimální parametry:

  • CPU: min i5

  • RAM: 8 GB RAM

  • HD: min 500MB volného prostoru

  • OS: Win10 nebo vyšší

  • Připojení k Internetu: min. 4Mb/s

  • Pokud se chystáte výuživat Audio/Video přenos (WebRTC technologie), nebo software 3. stran konzumující velkou část HW zdrojů, důrazně doporučujeme HW zdroje navýšit nad výše uvedenou minimální úroveň.

  • Některé antivirové SW provádí real-time kontrolu HTTPS a audio packetů, což snižuje kvalitu zvuku přenášeného přes WebRTC

  • Doporučujeme navýšit minimální HW požadavky i v případě, že se rozhodnete používat nahrávání obrazovky operátorů

  • Pokud v rámci mluvii využíváte i telefonii (WebRTC technologie) důrazně doporučujeme použít internetové připojení přes kabel namísto Wi-Fi.

  • Jelikož počet a typ dodatečných aplikací na úrovní každé stanice je různý, mluvii nedokáže poskytnout univerzální globálně aplikovatelné doporučení.

Další požadavky:

Aplikace mluvii vyžaduje pro svůj chod trvalé https spojení mezi prohlížečem operátora a aplikačním serverem (mluvii).

Síťové prvky, které aktivně přerušují https konexe, nejsou kompatibilní s aplikací mluvii a společnost O2 IT Services s.r.o., odštěpný závod mluvii v takových případech neručí za správnou funkčnost aplikace.

Last updated