Hero Cards

Pod názvem Hero Cards se skrývají interaktivní formuláře, které nabízejí nové způsoby propojení zákaznické péče a prodeje stejně jako pokročilou práci se strukturovanými daty a pokročilý reporting.

Hero Cards jsou jednou z prémiových funkcí mluvii, a v administraci je tak najdete jen v případě, že licence vaší společnosti tuto funkci zahrnují.

Do editoru Hero Cards se dostanete přes Nastavení -> Formuláře. Nastavení formulářů mohou provádět uživatelé s minimálním oprávněním Správce Tenantu.

Na Hero Cards můžete narazit i v případě komunikačního kanálu WhatsApp. Hero Card typu WhatsApp (tzv. Template Message) na rozdíl od ostatních Hero Cards lze v editoru formulářů editovat pouze omezeně (nahrání obrázku či videa). Až na tyto výjimky jsou obsah a podoba je definovány mimo platformu mluvii. Více informací naleznete zde.

Pokud vytváříte Hero Card pro Apple kanál, doporučujeme v rámci komponent list picker a time picker použít následující velikosti (180 x 180 pixelů).

Jak vytvořit novou Hero Card

 • Pro vytvoření nové Hero Card klikněte na tlačítko Přidat.

 • Nejprve zvolte jméno formuláře (v tomto případě tedy Hero Card).

 • Dále vyberte typ (Hero Card) a zvolte kanál, pro který bude Hero karta používána (WebChat nebo Apple).

 • Následně můžete zvolit, v poli Vytvořeno z, již existující Hero kartu.

 • Poslední věcí, kterou je třeba zvolit, při vytváření nové Hero Card je její umístění v adresáři (v případě, kdy nezvolíte umístění v adresáři bude formulář přidán do výchozí složky - Všechny formuláře.).

 • Pak stačí již kliknout na tlačítko Vytvořit.

Jazyk Hero Cards se řídí podle jazyku, který má klient nastaven v prohlížeči (případně na zařízení). Kromě základního jazyka (např. čeština), doporučujeme nastavit ještě cizí jazyk, nejlépe angličtinu (defaultní hodnota).

Nabídka Hero Card v operátorském rozhraní se zobrazí dle jazyka klientova prohlížeče. Jazyk Hero Card ale může operátor kdykoli přepnout. Více informací najdete v sekci Hero Cards pro operátory.

Editace Hero Cards

Nejprve se podíváme do Editoru Hero Cards. Klikněte na tlačítko Přidat a vyberte jedno z nabízených typů polí, ze kterých můžete Hero Cards skládat.

Hero Card pro zařízení Apple (kanál Apple Messages for Business) může obsahovat vždy pouze jednu komponentu.

Komponenty Hero Card:

Text

Klasické textové pole podporující rich text formát. Můžete měnit jeho velikost, styl a řádkování písma nebo přidávat odrážky a hyperlinky.

Obrázek

Pokud se rozhodnete pro použití obrázku, je potřeba jej nejdříve nahrát v rámci souborů. Pro výběr obrázku klikněte do prostoru se symbolem obrázku a v otevřeném okně vyberte konkrétní soubor. Můžete také vyplnit URL, díky kterému poslouží obrázek k přesměrování klienta např. na váš web.

Video

Podobně jako u obrázku stejným způsobem přidáte také video, které jste předtím nahráli do souborů tenantu.

Pole

Nejprve pojmenujte typ pole klikem na ikonu tužky. Poté si zvolíte jednu z pěti funkcí, které může pole mít:

 • Textový řádek - řádek pro vložení kratšího textu, například jména a příjmení.

 • Textové pole - pole pro vkládání a editování delšího textu. Kliknutím na Náhled si můžete ihned prohlédnout změny, které ve formuláři děláte. Například můžete upravit velikost textového pole posunutím pravého spodního rohu.

 • E-mail - pole pro vložení e-mailové adresy kontroluje formu adresy.

 • Číslo - pole, které povoluje pouze psaní číslovek.

 • Telefon - pole pro vložení telefonního čísla. Kontroluje standardní formát telefonního čísla.

V pravém rohu Pole nakonec přiřadíte parametr, neboli proměnnou. Vybrat si můžete z přednastavených parametrů, nebo přidat vlastní.

Pole můžete také označit jako Povinné. Pokud se klientovi ve formuláři zobrazí povinné pole, nemůže potvrdit odeslání formuláře bez jeho vyplnění. Až budete s úpravami hotovi, nezapomeňte si změny Uložit.

Seznam

Další možností je vložení Seznamu. Seznam nejprve pojmenujte a přiřaďte mu parametr. Můžete si vybrat ze dvou typů seznamů; radio button nebo rozbalovací seznam. Možnosti do seznamu přidáváte kliknutím na tlačítko +. V náhledu pak můžete kontrolovat své úpravy ještě před uložením formuláře. Seznam lze, stejně jako Pole, udělat povinným.

Potvrzovací tlačítka

Potvrzovací tlačítka se vždy zobrazují na konci Hero Card. Vloží se automaticky v případě, že v editoru Hero Card použijete komponentu Pole nebo Seznam. Pokud jste do Hero Card vložili jen Textové pole, potvrzovací tlačítka se automaticky nepřidají, ale můžete je vložit manuálně. Tlačítka slouží k záznamu potvrzení, nebo odmítnutí informací či nabídky v Hero Card.

Autentizační tlačítka

Tuto komponentu můžete použít jako alternativní možnost, jak identifikovat klienta pomocí Facebook či Google účtu. Použití komponenty můžete vynutit výběrem checkboxu "povinné pole".

Výběr času

Komponenta Výběr času umožňuje klientovi vybrat jeden z nabízených časů/dat (např. pro účel sjednání schůzky). Tyto časy do konkrétní Hero Card doplňuje vždy operátor před odesláním Hero Card. Nezapomeňte na výběr parametru, který poslouží pro uložení možnosti vybrané klientem.

Katalog

Díky funkce katalogu můžete dát klientovi vybrat například mezi dvěma (či více) produkty. Klient si pak jednoduše kliknutím na jeden produkt vybere možnost a následně potvrdí.

Rychlá odpověď

Tuto komponentu můžete použít v případech, kdy chcete aby vám klient vybral a potvrdil jednu z možností. Jak v případech použití u WebChatu, tak i u Hero Cards pro Apple zařízení můžeme klientovi dát na výběr až z 5 možností.

Identifikační Hero Card je vhodné použít jako alternativu k povinnému vstupnímu formuláři. Nemusíte mít nutně nastavený povinný vstupní formulář a namísto něj využijete identifikační Hero Card ve správný moment, kdy potřebujete od klienta získat identifikační údaje.

Pokud používáte i komunikační kanál WhatsApp, můžete se setkat s Hero Cards nazvanými Template Message. Pokud se rozhodnete Hero Card smazat, připravte se na to, že ji smažete nejen v mluvii, ale i v klientském portálu společnosti 360 Dialog.

Last updated